Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Juritas indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Vi behandler de oplysninger, du giver os eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Information om behandling af dine oplysninger
Juritas er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mailadresse eller et CPR-nummer.

Juritas behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra myndigheder, virksomheder eller privatpersoner. Juritas kan også selv indhente oplysninger om dig fra myndigheder, virksomheder eller privatpersoner, når det er nødvendigt for varetagelsen af Juritas opgaver.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger
Vores grundlag for at behandle dine oplysninger er primært i forbindelse med opgaveløsning eller anden forpligtelse som følger af lov. Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e. Vores grundlag for at behandle følsomme oplysninger er primært efter artikel 9, stk. 2, litra f eller j.

Cookiepolitik- beslutning om ikke at anvende cookies til markedsføring, statistik eller anden tracking
Juritas har aktivt besluttet ikke at anvende cookies til andet end tekniske formål, der understøtter sikkerhedsmæssige foranstaltninger og funktioner der forbedrer brugeroplevelsen. Derfor har vi fravalgt alle services, der tracker de besøgendes data. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, Google Analytics, Facebook marketing og andre markedsføringsorienterede applikationer.

Vi har valgt denne fremgangsmåde, fordi vi mener, at alt for mange virksomheder anvender cookies uden aktivt at tage stilling til, om de reelt tilfører værdi til både virksomheden og den besøgende. De mest udbredte cookies er til statistik og markedsføring og kommer fra ”gratis” services, der leveres over internettet. Udfordringen ligger i at det man reelt ’betaler’ for at bruge disse services, er den data man opsamler på alle de besøgende. Fordi disse services er standard på hjemmesider verden over, så ved udbyderne utrolig meget om den adfærd brugere af internettet har.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Juritas’ medarbejdere har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag eller din henvendelse eller vores opgaver. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger via computere i et sikkert Citrix miljø, der understøttes af Office 365 business Premium. Det giver dig som kunde garanti for at dine personoplysninger bliver gemt inden for EU. Og er dermed i overensstemmelse med forordningen.

Personoplysningerne slettes ikke så længe du er kunde hos Juritas, da de skal bruges i forbindelse med nutidige og fremtidige leveringer af ydelser. Efter endt samarbejde gemmes personoplysninger i en efterfølgende periode på 5 år i henhold til bogføringsloves regler. En kunde kan altid bede om sletning, såfremt oplysningerne ikke kræves opbevaret jf. Bogføringsloven.

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Oplysninger kan også blive videregivet til andre, hvis det er nødvendigt for, at andre myndigheder kan varetage deres opgaver. Det kan f.eks. være videregivelse til politiet eller myndigheder i andre EU lande.

Hvilke rettigheder har du?
Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22. Juritas skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Juritas behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.

Klagemuligheder
Du kan klage til Datatilsynet over Juritas’ behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådgiver
Juritas har en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger hos Juritas.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen mail@juritas eller på telefonnummer 53 81 23 23. Du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at sende så sikker post som muligt skal det gøres gennem kontaktformularen.

Vores kontaktoplysninger
Juritas
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
Mail: mail@juritas.dk
Telefonnummer: 53 81 23 23

Juritas’ privatlivspolitik er senest opdateret 20. oktober 2020

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Juritas indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Vi behandler de oplysninger, du giver os eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Information om behandling af dine oplysninger
Juritas er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mailadresse eller et CPR-nummer.

Juritas behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra myndigheder, virksomheder eller privatpersoner. Juritas kan også selv indhente oplysninger om dig fra myndigheder, virksomheder eller privatpersoner, når det er nødvendigt for varetagelsen af Juritas opgaver.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger
Vores grundlag for at behandle dine oplysninger er primært i forbindelse med opgaveløsning eller anden forpligtelse som følger af lov. Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e. Vores grundlag for at behandle følsomme oplysninger er primært efter artikel 9, stk. 2, litra f eller j.

Cookiepolitik- beslutning om ikke at anvende cookies til markedsføring, statistik eller anden tracking

Juritas har aktivt besluttet ikke at anvende cookies til andet end tekniske formål, der understøtter sikkerhedsmæssige foranstaltninger og funktioner der forbedrer brugeroplevelsen. Derfor har vi fravalgt alle services, der tracker de besøgendes data. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, Google Analytics, Facebook marketing og andre markedsføringsorienterede applikationer.

Vi har valgt denne fremgangsmåde, fordi vi mener, at alt for mange virksomheder anvender cookies uden aktivt at tage stilling til, om de reelt tilfører værdi til både virksomheden og den besøgende. De mest udbredte cookies er til statistik og markedsføring og kommer fra ”gratis” services, der leveres over internettet. Udfordringen ligger i at det man reelt ’betaler’ for at bruge disse services, er den data man opsamler på alle de besøgende. Fordi disse services er standard på hjemmesider verden over, så ved udbyderne utrolig meget om den adfærd brugere af internettet har.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Juritas’ medarbejdere har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag eller din henvendelse eller vores opgaver. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt Vi gemmer dine personlige oplysninger via computere i et sikkert Citrix miljø, der understøttes af Office 365 business Premium. Det giver dig som kunde garanti for at dine personoplysninger bliver gemt inden for EU. Og er dermed i overensstemmelse med forordningen.

Personoplysningerne slettes ikke så længe du er kunde hos Juritas, da de skal bruges i forbindelse med nutidige og fremtidige leveringer af ydelser. Efter endt samarbejde gemmes personoplysninger i en efterfølgende periode på 5 år i henhold til bogføringsloves regler. En kunde kan altid bede om sletning, såfremt oplysningerne ikke kræves opbevaret jf. Bogføringsloven.

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Oplysninger kan også blive videregivet til andre, hvis det er nødvendigt for, at andre myndigheder kan varetage deres opgaver. Det kan f.eks. være videregivelse til politiet eller myndigheder i andre EU lande.

Hvilke rettigheder har du?
Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22. Juritas skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Juritas behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.

Klagemuligheder
Du kan klage til Datatilsynet over Juritas’ behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådgiver
Juritas har en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger hos Juritas.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen mail@juritas eller på telefonnummer 53 81 23 23. Du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at sende så sikker post som muligt skal det gøres gennem kontaktformularen.

Vores kontaktoplysninger
Juritas
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
Mail: mail@juritas.dk
Telefonnummer: 53 81 23 23

Juritas’ privatlivspolitik er senest opdateret 22. april 2020