Skip to content
Søren 2

Søren Seldrup Cand.jur / Ejer

E-mail: mail@juritas.dk 
Telefon: 53 81 23 23

Uddannelse:

Komponent

JURITAS er en rådgivningsvirksomhed der beskæftiger sig med databeskyttelsesret.
Der ydes rådgivning om alle aspekter af databeskyttelse – både rådgivning om enkelte behandlinger og større complianceprojekter. Fokus er på at afdække brugen af personoplysninger, analysere, hvordan de må anvendes og planlægning af den praktiske implementering. 

Der rådgives fx i privatlivspolitikker, overførsler til tredjelande, brug af billeder på sociale medier, sikkerhedsbrud, risikoanalyser, indgåelse af databehandleraftaler og afklaring af rollerne som dataansvarlig og databehandler.

Der bistås både i relation med at opnå behandlingstilladelser ved forespørgsler og i egentlige klage – eller tilsynssager inden for området.

JURITAS klienter er danske såvel udenlandske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Min erfaring omfatter således rådgivning til politisk ledede organisationer og til virksomheder med en kommerciel tilgang til håndtering af persondataretlige problemstillinger.

Udover rådgivning og bistand udbydes der individuelle kursusforløb og foredrag om konkrete emner.  

Jeg glæder mig til at hjælpe dig!

Søren 2

Søren Seldrup Cand.jur / Ejer

E-mail: mail@juritas.dk 
Telefon: 53 81 23 23

Uddannelse:

Komponent

JURITAS er en rådgivningsvirksomhed der beskæftiger sig med persondataret.
Der ydes rådgivning om alle aspekter af databeskyttelse – både rådgivning om enkelte behandlinger og større complianceprojekter. Fokus er på at afdække brugen af personoplysninger, analysere, hvordan de må anvendes og planlægning af den praktiske implementering. 

Der rådgives fx i privatlivspolitikker og cookie-tekster, overførsler til tredjelande, brug af billeder på sociale medier, sikkerhedsbrud, risikoanalyser, indgåelse af databehandleraftaler og afklaring af rollerne som dataansvarlig og databehandler.

Der bistås både i relation med at opnå behandlingstilladelser ved forespørgsler og i egentlige klage – eller tilsynssager inden for området.

JURITAS klienter er danske såvel udenlandske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Min erfaring omfatter således rådgivning til politisk ledede organisationer og til virksomheder med en kommerciel tilgang til håndtering af persondataretlige problemstillinger.

Udover rådgivning og bistand udbydes der individuelle kursusforløb og foredrag om konkrete emner.  

Jeg glæder mig til at hjælpe dig!

Seneste referencer  


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge | CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2021 Juritas ApS

juritas_logo (2)

Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge |
CVR-nr. 39 95 21 22
Telefon 53 81 23 23
© 2018 – 2021 Juritas ApS