Skip to content

Outsourcing af DPO-opgaven til Juritas 

Juritas varertager DPO’ens opgaver 

Det er ikke nemt at finde den rette person til en DPO-stilling, der opfylder kravene til viden om og praktisk erfaring med databeskyttelsesret. Juritas’s DPO Service løser de opgaver, som GDPR kræver af DPO’en.

Ved at outsource DPO-funktionen får I en ekstern DPO Service, som varetager alle de opgaver som GDPR kræver af en DPO, ligesom der er en økonomisk besparelse sammenlignet med ansættelse af en intern DPO. Derudover giver outsourcing en større fleksibilitet, fx løbende op- og nedskalering af opgaven i forhold til jeres behov, og der er ingen sårbarhed ved sygdom, ferie mv.

DPO’ens opgaver  

 • rådgiver om behandling af personoplysninger i praksis
 • kommer med anbefalinger til, hvornår ”nok er nok” ift. overholdelse af GDPR
 • varetager kontakten til Datatilsynet
 • medvirker til at sikre awareness i organisationen
 • løbende informerer om ny national og international praksis, der har betydning for jer
 • gennemfører GDPR audits og løbende kontroller
 • deltager i møder med organisationens ledelse.

Derudover er det et krav i GDPR, at DPO’en har en vis viden og praktisk erfaring med databeskyttelsesret og -praksis. Juritas har bred erfaring med varetagelsen af DPO-funktionen bl.a. fra Søren Seldrup´s ansættelse som DPO i det kommunale. 

Når vi varetager DPO-funktionen sørger vi blandt andet for: 

 • Kontakt – og bindeled overfor kunder og borgere
 • Kontakt – og bindeled overfor tilsynsmyndigheder og borgere
 • Rådgivning i forbindelse med konsekvensanalyser (DPIA) og informationssikkerhed   
 • Support til håndtering af sikkehedsbrud herunder registrering 

Kontakt os for mere information om DPO Service og support


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2024 Juritas ApS