Skip to content

Kursus i Databeskyttelse        

Kursus i Databeskyttelse        

Bliv klædt på til arbejdet med GDPR 

Indhold af GDPR-kursus

Deltagere vil efter kurset have opnået viden om databeskyttelsesret og -praksis, håndtering af data i virksomheder samt forståelse for databeskyttelsesforordningens implikationer for dansk lov. Deltager vil desuden have fået viden og værktøjer, der gør vedkommende i stand til at strukturere arbejdet med databeskyttelse.

Første del:
Generelt om GDPR

 • Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven – hvad siger reglerne?
 • Hvad er personoplysninger?
 • Hvad er en ”behandling” af personoplysninger?
 • Hvad er en dataansvarlig – hvem er ”vi”?
 • Hvad skal vi fortælle den registrerede? (oplysningspligten)
 • Hvordan må vi behandle personoplysninger?
 • Hvornår må vi behandle personoplysninger?
 • Hvad må vi skrive og opbevare i mail og kalender?
 • Hvordan må vi bruge billeder?
 • Hvordan skal vi håndtere brud på persondatasikkerheden?
 • Gennemgang af forskellige cases (Datatilsynets afgørelser)

Informationssikkerhed

 • Hvorfor er informationssikkerhed vigtigt?
 • Sletning
 • fysisk beskyttelse
 • Digital beskyttelse
 • Personoplysninger i Outlook-kalenderen
 • Brug af billeder
 • Brug af SMS

Anden del:
Hvornår GDPR finder anvendelse

 • Materielt anvendelsesområde
 • Territorialt anvendelsesområde

Kravet om ansvarlighed

 • Kategorier af personoplysninger
 • Den dataansvarlige har bevisbyrden for, at principperne for lovlig behandling overholdes
 • Rammerne for en passende GDPR Defence file
 • Risikobaseret tilgang

GDPR ”Grundloven

 • Fortegnelse over databehandlingsaktivitet jf. GDPR art. 30
 • Konkret lovgrundlag
 • Generelle lovgrundlag (principperne om formålsbestemthed, proportionalitet, god datakvalitet m.v.
 • Sikrings af den registreredes rettigheder
 • Dataansvarlige og databehandlere
 • Behørige sikkerhedsforanstaltninger
 • Regelmæssige sletterutiner
 • Håndtering af sikkerhedsbrud
 • Overførelses af personoplysninger til 3. lande
 • Datatilsynet og denne praksis

Kom på intensivt dags kursus og få stærke redskaber til at implementere og overholde lovkravene 

Deltagere vil efter kurset have opnået viden om databeskyttelsesret og -praksis, håndtering af data i virksomheder samt forståelse for databeskyttelsesforordningens implikationer for dansk lov. Deltager vil desuden have fået viden og værktøjer, der gør vedkommende i stand til at strukturere arbejdet med databeskyttelse.

Generelt om GDPR

 • Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven – hvad siger reglerne?
 • Hvad er personoplysninger?
 • Hvad er en ”behandling” af personoplysninger?
 • Hvad er en dataansvarlig – hvem er ”vi”?
 • Hvad skal vi fortælle den registrerede? (oplysningspligten)
 • Hvordan må vi behandle personoplysninger?
 • Hvornår må vi behandle personoplysninger?
 • Hvad må vi skrive og opbevare i mail og kalender?
 • Hvordan må vi bruge billeder?
 • Hvordan skal vi håndtere brud på persondatasikkerheden?
 • Gennemgang af forskellige cases (Datatilsynets afgørelser)

Informationssikkerhed

 • Hvorfor er informationssikkerhed vigtigt?
 • Sletning
 • fysisk beskyttelse
 • Digital beskyttelse
 • Personoplysninger i Outlook-kalenderen
 • Brug af billeder
 • Brug af SMS

Anden del:
Hvornår GDPR finder anvendelse

 • Materielt anvendelsesområde
 • Territorialt anvendelsesområde

Kravet om ansvarlighed

 • Kategorier af personoplysninger
 • Den dataansvarlige har bevisbyrden for, at principperne for lovlig behandling overholdes
 • Rammerne for en passende GDPR Defence file
 • Risikobaseret tilgang

GDPR ”Grundloven

 • Fortegnelse over databehandlingsaktivitet jf. GDPR art. 30
 • Konkret lovgrundlag
 • Generelle lovgrundlag (principperne om formålsbestemthed, proportionalitet, god datakvalitet m.v.
 • Sikrings af den registreredes rettigheder
 • Dataansvarlige og databehandlere
 • Behørige sikkerhedsforanstaltninger
 • Regelmæssige sletterutiner
 • Håndtering af sikkerhedsbrud
 • Overførelses af personoplysninger til 3. lande
 • Datatilsynet og denne praksis


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2022 Juritas ApS


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2022 Juritas ApS