Skip to content

Support til jeres DPO, når I har behov
for hjælp eller en second opinion

Juritas hjælper jeres DPO med at opretholdet et højt complianceniveau, det skaber bedre forudsætninger for at kunne efterleve databeskyttelseskravene

En Databeskyttelsesrådgiver (DPO) skal være i stand til at håndtere en voksende mængde opgaver lige fra stigende krav til databeskyttelse til de mange udfordringer i den daglige drift. Det kræver ofte et ressourcetræk målt på tid og kvalifikationer, som kan være vanskeligt at leve op til. 

Juritas supporterer jeres egen DPO, når I har behov for hjælp. Med DPO Support assisterer vi blandt andet med lovpligtig uddannelse og træning, GDPR-dokumentation, juridisk hotline, kontakt med Datatilsynet og kunder eller borgere, og I kan sætte supportløsningen sammen, præcis som I ønsker. 

DPO Support kan inkludere 

Juridisk hotline
I forbindelse med henvendelser fra registrerede, spørgsmål fra medarbejdere, sikkerhedsbrud, risikovurderinger, klager osv.

Hjælp i spidsbelastningsperioder
Et supplement til DPO’ens kapacitet i perioder med ferie eller andet fravær, spidsbelastning eller hvor funktionen kræver ekstra bemanding for, at DPO’en dækker hele organisationen

Ad-hoc varetagelse af DPO-rollen
I konkrete sager, hvor DPO’ens interne funktion kan skabe tvivl om interessekonflikt

Sikring af kompetenceniveau
Vi sørger for, at DPO’en opretholder det påkrævede kompetenceniveau gennem lovpligtig efteruddannelse, og vi supplerer DPO’en, når særlige opgaver måtte kræve juridiske specialistkompetencer, som almindeligvis ligger uden for DPO’ens kompetencer

Uafhængig varetagelse af interne tilsyn
Vi varetager det pligtige interne tilsyn med organisationens overholdelse af lovgivningen og interne politikker og procedurer

En løsning sammensat efter jeres behov.
Løsningen kan naturligvis skaleres, hvis jeres behov ændrer sig over tid. 

  • Møde – Ved det indledende møde vurderer Juritas jeres compliance og eventuelle mangler (uden beregning)
  • Løsning – Vi hjælper jer med at identificere relevante udfordringer hos jer og foreslår en løsning
  • Pris – Vi aftaler en pris på baggrund af det supportniveau, der matcher jeres behov 
  • Start på Support – Vi supporterer jeres egen DPO og sikre i fællesskab ejeres complianceniveau 
     


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2023 Juritas ApS