Skip to content

Professionel 

GDPR Rådgivning  

Jeg kombinerer juridisk rådgivning og strategier for at forenkle og løse dine udfordringer
med overholdelse af lovgivningen.

Professionel 

GDPR Rådgivning  

Jeg kombinerer juridisk rådgivning og strategier for at forenkle og løse dine udfordringer med overholdelse af lovgivningen.

GDPR1

Rådgivning  

Som konsulent arbejder jeg side om side med dig for at beskytte din forretning, optimere og understøtte den langsigtet.

Overholdelse af lovgivningen skal være til at navigere i. Derfor har jeg fejrnet de forhindringer, der gør det svært for virksomheden, at få succes med databeskyttelse (GDPR) 

Du får en professionel rådgivning inden for alle områder af databeskyttelsesretten – både rådgivning om enkelte behandlinger og større complianceprojekter. Fokus er på at afdække brugen af personoplysninger, analysere, hvordan de anvendes samt planlægning af den praktiske implementering og ikke mindst vedligeholdelse af dokumentation. 

Som specialist på området forstår jeg konsekvenserne forbundet med GDPR og den regulering der sker på tværs af den offentlige og private sektor. 

Som konsulent arbejder jeg side om side med dig for at beskytte din forretning, optimere og understøtte den langsigtet.

Overholdelse af lovgivningen skal være til at navigere i. Derfor har jeg fejrnet de forhindringer, der gør det svært for virksomheden, at få succes med databeskyttelse (GDPR) 

Du får en professionel rådgivning inden for alle områder af databeskyttelsesretten – både rådgivning om enkelte behandlinger og større complianceprojekter. Fokus er på at afdække brugen af personoplysninger, analysere, hvordan de anvendes samt planlægning af den praktiske implementering og ikke mindst vedligeholdelse af dokumentation. 

Som specialist på området forstår jeg konsekvenserne forbundet med GDPR og den regulering der sker på tværs af den offentlige og private sektor.

“Vi har gennem det seneste år benyttet JURITAS ApS som hjælp og rådgiver til vores arbejder med GDPR. JURITAS har været utrolig hjælpsomme og vi er meget glade for vores samarbejde, som forhåbentligt fortsætter længe endnu. Der er altid en venlig tone og vi vil give vores varmeste anbefaling til JURITAS”.

Ydelser & Priser 

/ Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Som Databeskyttelsesrådgiver er min vigtigste funktion, at understøtte jeres virksomhed i at overholde reglerne i databeskyttelseslovgivningen. Det vil bl.a. sige, underretning og rådgivning af den dataansvarlige og ansatte i databeskyttelse.

Jeg giver jer en solid viden og en fyldestgørende værktøjskasse, der gør dig i stand til at understøtte din organisation på vigtige områder som governance, dokumentation, compliance og generel forståelse for og opmærksomhed omkring de aktuelle problemstillinger og udfordringer, der knytter sig til området.

Som kunde kan du trygt overlade det til mig, at styre processen fra A-Z 

/ Systemværktøj 

Med et GDPR abonnementsaftale får du adgang til et intuitivt onlinesystemværktrøj. Det inkluderer skabelonværktøj, dokumentmappe, årshjul, og teknisk support. m.m. 
Systemværktøjet gør det muligt at bevare et overblik over dokumentationen og være på forkant med de opgaver der skal laves under året.  

/ Uddannelse af medarbejdere

Jeg tilbyder grundig undervisning i de databeskyttelsesretlige regler.
Du bliver klædt på til at kunne identificere en persondataretlig problemstilling og i hvordan den praktisk gribes an. Der inddrages cases i undervisning, samt konkrete afgørelser fra tilsynsmyndighederne. 

I undervisningen tager vi udgangspunkt i følgende temaer .

  • Juridiske kompetencer og databeskyttelsesret
  • It-arkitektur og dataforståelse
  • Organisation, rådgivning, sikkerhed og udvikling

LÆS MERE 

Ydelser & Priser 

/ Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Som Databeskyttelsesrådgiver er min vigtigste funktion er at understøtte jeres virksomhed  i, at overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, det vil bl.a. sige, underretning og rådgivning af den dataansvarlige og ansatte i databeskyttelse.

Du får herudover en solid viden og en fyldestgørende værktøjskasse, der gør dig i stand til at understøtte din organisation på vigtige områder som governance, dokumentation, compliance og generel forståelse for og opmærksomhed omkring de aktuelle problemstillinger og udfordringer, der knytter sig til området.

Som kunde kan du trygt overlade det til mig, at styre processen fra A-Z 

/ Systemværktøj 

Med et GDPR abonnementsaftale får du adgang til et intuitivt onlinesystemværktrøj. Det inkluderer skabelonværktøj, dokumentmappe, årshjul, og teknisk support. m.m. 
Systemværktøjet gør det muligt at bevare et overblik over dokumentationen og være på forkant med de opgaver der skal laves under året.  

/ Uddannelse af medarbejdere

Jeg tilbyder grundig undervisning i de databeskyttelsesretlige regler.
Du bliver klædt på til at kunne identificere en persondataretlig problemstilling og i hvordan den praktisk gribes an. Der inddrages cases i undervisning, samt konkrete afgørelser fra tilsynsmyndighederne. 

I undervisningen tager vi udgangspunkt i følgende temaer .

  • Juridiske kompetencer og databeskyttelsesret
  • It-arkitektur og dataforståelse
  • Organisation, rådgivning, sikkerhed og udvikling

LÆS MERE 

Læs mere om arrangementer, kurser og workshops – klik her 

Lad os tale sammen

Lad os tale sammen

1. Trin for trin møde

På det første møde går vi i dybden hvilke krav der stilles til netop jeres virksomhed. I får en trin for trin guide til hvordan processen gribes an. 

Beskriv opgaven

2. Identifikation 

Virksomhedens dataflow skal nu kortlægges, for at identificere hvor der behandles personoplysninger, og i hvilke systemer.

Tag kontakt

2. Dokumentation 

Når alle data er identificeret, går det egentlige arbejde i gang med at dokumentere virksomhedens behandlingsaktiviteter, foretage risikovurdering, indgåelse og gennemgang databehandleraftaler m.m. 

Opgave løst

4. Vedligeholdelse

Når GDPR dokumentationen ligger klar har virksomheden et detaljeret materiale og dermed sikring af et højt compliance niveau. som det sidste laves der en vedligeholdelse plan herunder årshjul.  

1. Tag kontakt

Jeg rådgiver jer om dokumentations- processen og indsamler de nødvendige oplysninger til brug for opgaven. I får samtidig mulighed for at stille en masse spørgsmål.

Beskriv opgaven

2. Kortlægning 

Virksomhedens data flow skal nu kortlægges, for at identificere hvor der behandles personoplysninger, og i hvilke systemer.

Tag kontakt

2. Dokumentering 

Når alle data er identificeret, går det egentlige arbejde i gang, med at dokumentere virksomhedens behandlingsaktiviteter, foretage risikovurdering og gennemgang databehandleraftaler m.m.

Opgave løst

4. Vedligeholdelse   

Når dokumentationen er færdig har virksomheden et detaljeret materiale udarbejdet af en jurist, og dermed sikring af et højt compliance niveau. En vedligeholdelse plan vil nu som det sidste udarbejdet. 

Lejeaftale

FAQs

  • Et system er et sted hvor du behandler personoplysninger. Det vil typisk være et it-system, men kan ligeledes være et arkivskab eller lignende. Du skal kunne redegøre for, hvor data befinder sig; herunder om det befinder sig hos den dataansvarlige selv (dig), hos leverandør (databehandleren) 


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2023 Juritas ApS


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2023 Juritas ApS