Undervisning & Workshops       

Jeg tilbyder undervisning der har til formål, at give jer en grundig indførelse i de persondataretlige regler. I bliver klædt på til at kunne identificere en persondataretlig problemstilling og i hvordan den praktisk gribes an. Der inddrages cases i undervisning, samt konkrete afgørelser fra tilsynsmyndighederne. 

Undervisningen kan sammensættes helt efter jeres individuelle behov. De listede kurser, tilbydes også som onlinekurser på Microsoft Teams.  

Individuelle kursusforløb og foredrag om konkrete emner.  

Der bliver i undervisningen taget udgangspunkt i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven, samt afgørelser fra Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)

1

Workshop: Datakortlægning – artikel 30 

Der bliver her stillet skarpt på de krav, der stilles til organisationen om føre en fortegnelse

Læs mere

3

Workshop: Sikring og vedligeholdelse af GDPR i virksomheden 

Der bliver her stillet skarpt på de krav, der stilles til organisationen om føre en fortegnelse

Læs mere


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge | CVR-nr. 39 95 21 22

© 2018 – 2021 Juritas ApS