Ansættelses og arbejdsret

 

 

Sygemelding

Du har ret til at holde fri fra dit arbejde, hvis du bliver syg. Men hvornår og hvor længe samt om du har ret til løn under sygdom, afhænger af dit ansættelsesforhold. Er du funktionær, har du ret til løn under sygdom fra den 1. sygedag – og mange overenskomster har også regler om løn under sygdom

Når du melder dig syg, skal det ske på den måde, som din arbejdsgiver har udstedt retningslinjer om. Det er eksempelvis ikke nok, at du skriver en e-mail eller en sms, hvis arbejdsgiver i personalehåndbogen angiver, at du skal ringe ind.

Fyret under sygemelding
Din arbejdsgiver kan opsige dig under sygdom, uanset om opsigelsen skyldes din sygdom eller andre forhold. Opsigelsen skal dog være sagligt begrundet.

Langvarig sygdom eller lægelig dokumentation for, at din sygdom bliver langvarig, kan være et tilstrækkeligt argument for opsigelsen – eksempelvis hvis din position på arbejdspladsen er svær at fylde med en vikar.

Bliver du fyret under sygdom, er det vigtigt, at du ikke blot uden videre godtager den begrundelse, din arbejdsgiver kommer med. En advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om din opsigelse er berettiget. Hvis ikke, kan du rejse et erstatningskrav, så du får kompensation for uretmæssig behandling.

Du kan også blive fyret, hvis virksomheden må skære ned på grund af økonomiske vanskeligheder. I så fald vil du have ret til dit normale opsigelsesvarsel, da du har ret til dette i alle andre situationer, end når 120- dages reglen anvendes.

Vær opmærksom på 120- dages reglen 
Har du i din ansættelseskontrakt skrevet under på funktionærlovens 120-dages regel, skal du være særligt opmærksom under sygdom. Hvis du sammenlagt har været sygemeldt i mere end 120 dage på et år, har din arbejdsgiver nemlig ret til at fyre dig med en måneds varsel med henvisning til din sygdom

Det forkortede opsigelsesvarsel kan afgives tidligst på den 121. sygedag og senest på den 129. sygedag. Det er ikke usædvanligt. Tag derfor kontakt og sikre dig, at opsigelsen er sket korrekt, da din arbejdsgiver ellers ikke kan benytte sig af det forkortede opsigelsesvarsel, og må starte forfra med optællingen af de 120 sygedage.

5 betingelser, der skal være opfyldt, før du kan benytte 120- dages reglen
Der er et krav om skriftlighed. Det skal derfor fremgå af fx medarbejderens ansættelseskontrakt eller tillæg hertil, at 120-dages reglen kan benyttes, ellers kan du kun opsige medarbejderen med det sædvanlige opsigelsesvarsel.

Medarbejderen skal have modtaget løn i de 120 dage, hvor han/hun har været sygemeldt.

De 120 sygedage skal være inden for en sammenhængende periode af 12 måneder. Perioden kan starte hvilken som helst dag på året og løbe 12 måneder frem, og det behøver ikke følge et kalenderår.

Medarbejderen skal opsiges umiddelbart efter de 120 dage er udløbet, ellers kan du ikke benytte reglen. Det betyder, at du først kan afskedige fra den 121. sygedag. Venter du derimod for længe, risikerer du, at reglen ikke kan bruges.

Opsigelsen skal ske, mens medarbejderen er sygemeldt. Genoptager medarbejderen fx arbejdet efter 120 sygedage, kan opsigelsen først ske ved næste sygemelding.

Sådan beregner du antal sygedage 
Når sygedagene skal optælles, må weekender samt helligdage medregnes. Det gælder dog kun, hvis medarbejderen har været sygemeldt fredagen op til weekenden og mandagen efter.

Delvise sygdage er også med i beregningen af de 120 sygedage, men der tælles således kun efter det faktiske fravær. Hvis medarbejderen fx er mødt på arbejde og er gået hjem efter en halv arbejdsdag, kan det kun tælles som en halv og ikke en hel sygedag.

Som udgangspunkt tæller sygdom under ferie ikke med i de 120 dage, medmindre du som arbejdsgiver annullere medarbejderens ferie de dage han/hun har været syg. 

Ferie under sygemelding
Hvis du ønsker at tage på ferie under din sygemelding, skal du huske at spørge din arbejdsgiver eller kommune om lov. De kan måske have indsigelser, fx hvis din ferie er med til at forlænge dit sygdomsforløb.

Hvis du tager på ferie uden at have fået lov, risikerer du, at du mister retten til at modtage sygedagpenge, eller at din arbejdsgiver ikke længere kan få refusion for din løn.

Hvis du er funktionæransat, kan du godt tage på ferie, hvis din læge kan stå inde for det. Hvis du som led i din sygdom bliver ordineret rekreation, kan din arbejdsgivere ikke betragte din rekreation som afholdt ferie i perioden – heller ikke selvom du tager på en ferierejse. 

Begrænsninger i fritiden 
Hvis du er sygemeldt, er der begrænsninger for, hvad du må foretage dig i din fritid. Det har nemlig betydning, om dine aktiviteter forhaler din sygdom eller ej.

Hvis du er sygemeldt på grund af rygproblemer, og du alligevel fortsætter med at spille fodbold i den lokale klub, så kan det godt være et problem.

Hvis du har et bijob under din sygemelding, må du heller ikke fortsætte med det  – heller ikke selvom din arbejdsgiver tidligere har givet dig lov til at have et job ved siden af. 

Hvis du fx arbejder som DJ i i weekenden, kunne du måske også passe telefonen eller lave andre mindre opgaver på din sædvanlige arbejdsplads.

Ofte stillede spørgsmål

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Jeg yder personlig rådgivning i øjenhøjde

Vil du ringes op?

Giv mig besked om hvornår du har til til at tale. Så ringer jeg op til dig.

 

Udfyld nedenstående formular med dit spørgsmål, ganske gratis og uforpligtende.

Jeg læst og accepterer Juritas´s persondatapolitik*