Samejeoverenskomst 

Samejeoverenskomst  2.795,00* kr. inkl. moms. 

En samejeoverenskomst er en samejeaftale, hvor rettigheder og pligter vedrørende ejendommen fastlægges, når der er mindst to, der ejer ejendommen.
Det fremgår af aftalen, hvordan samejeforholdet er reguleret, og hvad der skal ske, hvis samejet skal ophøre – eksempelvis hvis det ugifte par går fra hinanden. Det er især ugifte samlevende, der har købt en bolig sammen, der kan have glæde af en samejekontrakt, men det kan f.eks. også være søskende eller venner, der er gået sammen om at købe en feriebolig

En samejekontrakt bestemmer f.eks. hvordan man skal forholde sig hvis hvis en part vil sælge sin andel, eller hvordan udgifter og indtægter skal fordeles mellem ejerne. Samejekontrakten indeholder derfor ofte regler for følgende:

  1. Fordeling af udgifter mellem ejerne 
  2. Indbyrdes muligheder for at købe hinanden ud 
  3. Opsigelsesfrist 
  4. Hvem der skal have boligen, hvis I ikke længere ønsker at bo sammen 
  5. Hvordan udgifterne ved et salg skal fordeles f.eks udgifter til mægler og tilstandsrapport 
  6. Hvordan et økonomisk mellemværende efter salg skal fordeles (relevant hvis der ikke er bidraget ligeligt til boligen) 
  7. Rettigheder i tilfælle af den en ejers død  

Ugifte samlevende  

Det er især hos ugifte samlevende, at en samejekontrakt er relevant, hvis de køber en fælles bolig sammen. Ved ægtepar findes regler i lovgivningen, som regulerer retsstillingen, men de samme regler findes ikke for ugifte samlevende, hvorefter beslutninger i et sameje skal træffes i enighed. Dette kan ofte medføre problemer, hvis samlivet allerede er ophørt. Ugifte samlevende har heller ikke den samme beskyttelse som ægtepar, hvis den ene part dør. Derfor er det anbefaler vi at udarbejde et udvidet samlevertestamente

Udvidet samlevertestamente  

Vigtigheden af et samlevertestamente viser sig, hvis man skulle være så uheldig, at den ene samlever dør. Samlevere arver ikke automatisk efter hinanden. Et udvidet samlevertestamente er en særlig form for testamente, som samlevende har mulighed for at oprette, hvis de har haft fælles bopæl de sidste 2 år eller lever sammen på en fælles bopæl og har/har haft eller venter et fælles barn. Hvis ikke man har udarbejdet et samlevertestamente, tilfalder arven i første omgang afdødes børn. Hvis ikke afdøde har børn, tilfalder arven afdødes forældre. Dette kan derfor sætte samleveren i en særdeles uheldig situation, hvor samleveren ikke kan blive boende i den fælles ejendom

Hvad kan konsekvenserne være, hvis man ikke har en samejekontrakt eller samejeoverenskomst?

Uden samejekontrakt kan konsekvensen være, hvis man ikke kan nå til enighed, at sagen skal i retten, hvilket kan blive en dyr, tidskrævende og opslidende affære. Hvis et hus skal sælges, kræves der nemlig underskrift fra alle ejerne. Hvis der ikke kan opnås enighed om at sælge ejendommen, eller holder en ejer ligefrem op med at betale, kan långiveren kræve betaling fra en anden ejer, da man i næsten alle tilfælde hæfter solidarisk – dvs. at man hæfter for hele gælden i forhold til långiver, selvom man kun ejer halvdelen af ejendommen

Derfor skal du vælge Juritas   

  1. Du får rådgivning af en engageret og erfaren jurist  
  2. Altid en fast pris på opgaven 
  3. Rådgivning pr. e-mail , telefon, Skype eller Microsoft Teams  
underskrift

Sådan gør du  

1. Tag kontakt

Fortæl os om hvad du ønsker hjælp til og medsend gerne relevante dokumenter. Herefter tager vi en indledende samtale.

Beskriv opgaven

2. Modtag tilbud 

Når vi kender til alle detaljer i sagen, vil du modtaget et tilbud. Vi vil altid sørge for at give dig en fast pris på opgaven.

Tag kontakt

2. Afvent opgaveløsningen

Vi sørger altid for et trygt forløb, du vil derfor blive holdt orienteret under hele processen.

Opgave løst

4. Modtag resultatet  

Når opgaven er løst, vil du på et møde, modtage det materiale sagen vedrører. 

Seneste referencer  

Rettighed til domænenavn


I forbindelse med en sag om rettigheder til vores hjemmesides domænenavn, har vi gjort brug af Sørens ekspertise.

Selvom sagen var mod et amerikansk firma, så sikrede Søren vores ret til domænet. Hans tilgang til sagen og os som kunder, har givet os en følelse af tryghed og ro for at opgaven blev løst optimalt.

D.R
Verdensarv Stevns
UNESCO World Heritage
www.stevnsklint.com 

Stor og uvurderlig hjælp


Søren Seldrup ydede os stor og uvurderlig hjælp, i forbindelse med en beklagelig sag om underslæb begået mod Street Food Denmark. 

En hurtig og grundig optrævling af hændelses forløbet, med bistand til bl.a at få sikret alle vitale dele af virksomhedens infrastruktur mod yderlige skade, og efterfølgende juridisk vejledning, samt sigtelse af skadevolder, betød at sagen, der potentielt kunne have kostet virksomheden livet, blev afsluttet uden nævneværdige tab til følge.

Kan på det varmeste anbefale Søren Seldrup til alle der søger juridisk bistand.

Med venlig hilsen / Kind regards 
C.W

Køb af fast ejendom


Vi har benyttede i forbindelse med huskøb i 2019 Søren Seldrups ekspertise til berigtigelse af handlen. Søren har derudover udarbejdet en samejeoverenskomst for os.

Søren er meget omhyggelig og vidende indenfor sit fag og har et stort ønske om at formidle denne viden og tage hensyn til klientens personlige ønsker og behov. Vi kan derfor varmt anbefale andre at søge Sørens juridiske og menneskelige kvalifikationer.


Med venlig hilsen
K.M.S


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge | CVR-nr. 39 95 21 22

© 2018 – 2020 Juritas IVS