Skip to content

Teams GDPR system 

Sikker Web-baseret løsning til opgavestyring og deling
af din dokumentation.
Pris 257,00 kr. per måned ekskl. moms

Teams GDPR system 

Sikker Web-baseret løsning til opgavestyring og deling af din dokumentation. Pris 257,00 kr. per måned ekskl. moms

Sådan kommer du i gang med Teams GDPR

Kernen i ethvert GDPR-system er kortlægningen af organisationens data. For at kunne besvare en indsigtsanmodning, må man vide, hvor man skal lede. Her kan du læse om hvordan du på en enkel og struktureret måde kommer i mål ved brug af Teams GDPR systemværktøj.  

 • Først skal du tilføje alle de Systemer jeres organisation anvender. Tryk på knappen SYSTEMER og udfyld blanketten – trykt herefter SEND.
 • Systemet er herefter registreret korrekt i dokumentmappen under ”Systemer”. Forsæt samme procedure indtil alle systemer er registreret.
TIPS: Systemerne du skal kortlægge, er de platforme – typisk IT-systemer, men kan også være kartoteksskabe og lign. – som du anvender i dit daglige arbejde. Det er med andre ord de steder, I behandler personoplysninger. Ved at kortlægge jeres systemer får I en struktureret oversigt over, hvilke personoplysninger I behandler, hvem disse vedrører, og hvor de er opbevaret.

Kortlægning af Systemer

Kortlægning af Leverandører 

Du skal tilføje alle Leverandører jeres organisation anvender. Tryk på knappen LEVERANDØRER og udfyld blanketten trykt herefter SEND. Leverandøren er nu registreret korrekt i  dokumentmappen under ”Leverandører”. Forsæt samme procedure indtil alle jeres leverandører er registreret.

 • Hvis Leverandøren er databehandler, skal du have en databehandleraftale på plads. Det anbefales, at du sørger for en juridisk evaluering af databehandleraftalen for at sikre, at den overholder gældende krav. 
 • Juritas søger altid for en gennemgang af dine databehandleraftaler 

Behandlingsaktiviteter 

 • Du skal nu kortlægge jeres Behandlingsaktiviteter og dokumentere al behandling af personoplysninger i din organisation. Da du allerede har kortlagt jeres Systemer og Leverandører i trin 2 og 3, er oprettelsen af Behandlingsaktiviteter en langt mere håndgribelig opgave.
 • Tryk på knappen ”Fortegnelse over behandlingsaktiviteter” og udfyld blanketten og trykt herefter SEND. Behandlingsaktiviteten er nu registreret korrekt i dokumentmappen under ”Fortegnelse over behandlingsaktiviteter”. Forsæt samme procedure indtil alle jeres behandlinger er registreret.

Evaluering af politikker og procedurer 

 • Evaluere lovligheden af den behandling af personoplysninger, som er kortlagt og dokumenteret med ovenstående trin. 
 • Evaluer lovligheden af den behandling af personoplysninger, som udføres på jeres vegne som dataansvarlig, af jeres Leverandører, ved at tjekke om de databehandleraftaler, som I har indgået med Leverandører af Systemer. (link Aftaler med leverandører ved behandling af personoplysninger)
 • Udarbejd politikker og procedurer, som dokumenterer og sikrer lovligheden af den behandling af personoplysninger, der finder sted i jeres organisation.

Automatiser GDPR- compliance og vedligehold 

At opnå GDPR compliance er ikke en enkeltstående øvelse, men kræver, at man forholder sig til sin håndtering og dokumentation af behandlingen af personoplysninger på daglig bases.

 • Det er afgørende, at I behandler jeres fortegnelse som et levende dokument, der løbende evalueres, for at sikre, det er korrekt og opdateret – og at nuværende og nye Systemer, Leverandører og Behandlingsaktiviteter er kortlagt og opdateret.
 • Udfør løbende kontrolaktiviteter for at holde styr jeres Systemer, Leverandører og databehandlere, Behandlingsaktiviteter, sletteprocedurer, opdatering af politikker, etc. Du kan anvende din Task Manager til at oprette et årshjul af Opgaver og uddelegere ansvar, så de ansvarlige automatisk bliver notificeret, når der er noget, de skal forholde sig til.

Her kan du læse om, hvordan du fører tilsyn med både eksistereren og nye databehandlere Hvordan kontrollerer man sine databehandlere link

 • Sørg for at skabe intern awareness, fx i form af løbende awareness-træning, så I kontinuerligt opretholder, evaluerer og forbedrer jeres indsats som organisationen udvikler sig, og sørger for at jeres politikker er implementeret.

Juritas tilbyder undervisning i de databeskyttelsesretlig regler og IT- sikkerhed, læs her 

 • Etabler procedurer for håndtering af henvendelser fra registrerede individer, forekomsten af databrud og besøg fra Datatilsynet, etc.
 • Den juridiske praksis på området er konstant i udvikling, og jeres sikkerhedsforanstaltninger skal følge med. Det er derfor afgørende, du holder dig opdateret

FAQ


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2022 Juritas ApS


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2022 Juritas ApS