Persondata

GDPR 1

Den 25. maj 2018 trådte nye regler for håndtering af persondata i kraft. Reglerne stiller store krav til virksomheder og myndigheder, Konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne er store. Jeg sørger for at implementere værktøjer i din virksomhed, så du undgår bøder og erstatningskrav.

Bliv klogere på de nye begreber se Persondataordbogen » 


Som virksomhed er det altafgørende, at I har styr på den persondata, I håndterer. Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft og kort tid forinden blev den ny nationale persondatalov vedtaget.

Med de nye regler følger udsigten til – og risikoen for – et langt større bødeniveau end tidligere. Med GDPR er bødeansvaret op til 20 mio. euro eller 4 % af virksomhedens samlede globale koncernomsætning, hvis ikke I efterlever persondataforordningens krav. Derudover risikerer I at lide datatab, blive anmeldt for databrud og negativ PR-omtale i den forbindelse, som kan føre til svigtende kundetillid.

Jeg står klar til at hjælpe, så I kan komme i mål med at overholde reglerne.

  • Risikoanalyse
  • Handlingsplan
  • Databehandleraftale
  • Compliance manual

Sammen med dygtige samarbejdspartnere hjælper jeg dig med at få et overblik over forordningens konsekvenser for din virksomhed. Vi hjælper jer med at klassificere og kortlægge virksomhedens persondata, således at indsatsen kan prioriteres mod de områder, der giver de største udfordringer.

Jeg ønsker at sikrer det fornødne overblik over jeres data og afdækning af jeres risici. Dernæst hjælper vi med at prioritere de enkelte indsatsområder og kommer med konkrete handlingsplaner og forslag til, hvordan I sikrer compliance med persondataforordningen. 

Kontakt mig for en uforpligtende drøftelse af, hvordan jeg kan hjælpe jer. 

Ofte stillede spørgsmål