Skip to content

Outsourcing af DPO-opgaven til Juritas 

contact-form06c02efd2d

3 / contact-form06c02efd2d

DPO’ens opgaver  

 • rådgiver om behandling af personoplysninger i praksis
 • kommer med anbefalinger til, hvornår ”nok er nok” ift. overholdelse af GDPR
 • varetager kontakten til Datatilsynet
 • medvirker til at sikre awareness i organisationen
 • løbende informerer om ny national og international praksis, der har betydning for jer
 • gennemfører GDPR audits og løbende kontroller
 • deltager i møder med organisationens ledelse.

Derudover er det et krav i GDPR, at DPO’en har en vis viden og praktisk erfaring med databeskyttelsesret og -praksis. Juritas har bred erfaring med varetagelsen af DPO-funktionen bl.a. fra Søren Seldrup´s ansættelse som DPO i det kommunale. 

Når vi varetager DPO-funktionen sørger vi blandt andet for: 

 • Kontakt – og bindeled overfor kunder og borgere
 • Kontakt – og bindeled overfor tilsynsmyndigheder og borgere
 • Rådgivning i forbindelse med konsekvensanalyser (DPIA) og informationssikkerhed   
 • Support til håndtering af sikkehedsbrud herunder registrering 

Kontakt os for mere information om DPO Service og support


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2023 Juritas ApS