Ansættelses og arbejdsret

 

 

Opsigelse

Hvis du bliver afskediget, har du ifølge funktionærloven krav på at få at vide hvorfor. Desuden har du krav på et opsigelsesvarsel, som afhænger af, hvor længe du har været ansat.

Kend dit opsigelsesvarsel og funktionærloven 
Som funktionær har du krav på en saglig begrundelse fra din arbejdsgiver. Hvis opsigelsen er usaglig, har du mulighed for at rejse krav om godtgørelse. Du skal dog have været ansat i mindst et år på opsigelsestidspunktet, før det er muligt at kræve godtgørelse.  

Om din opsigelse er usaglig, afhænger af en konkret vurdering. Det kan jeg hjælpe dig med at vurdere.

Opsigelsesvarsler efter funktionærloven  
Længden på din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvad der er aftalt i din ansættelseskontrakt. Har du fx været ansat i et år, har du ifølge funktionærloven tre måneders opsigelsesvarsel, mens din arbejdsgiver skal varsle helt op til seks måneder, hvis du har været ansat i mere end ni år.

Du har følgende opsigelsesvarsler ifølge funktionærloven, afhængig af om du har været ansat i:

Under 6 måneder har du 1 måneds opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af den 5. ansættelsesmåned)

6 måneder til tre år har du 3 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse)

3-6 år har du 4 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse)

6-9 år har du 5 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse)

over 9 år har du 6 måneders opsigelse.

Skriftlig opsigelse 
Opsigelsen skal være skriftlig, og du skal modtage den senest klokken 23.59 den sidste dag i måneden, før opsigelsesvarslet begynder. Hvis du har tre måneders opsigelsesvarsel og bliver sagt op til fratræden den 31.juli, skal du altså have modtaget den skriftlige opsigelse senest den 30. april kl. 23.59. Modtager du det dagen efter – den 1. maj – rykker opsigelsen en hel måned. 

Sådan står du stillet efter funktionærloven hvis du er blevet opsagt
Hvis du bliver sagt op kort før, du rykker fra et opsigelsesvarsel til et andet, skal du være opmærksom på, at dit varsel kan blive forlænget.

Hvis du fx bliver sagt op efter to år og ti måneders ansættelse, har du ikke krav på 3 men 4 måneders varsel, da du når op på at have været ansat i over 3 år, når opsigelsesvarslet udløber.

Når ansættelsestiden skal regnes ud, skal prøvetiden eller eventuel vikaransættelse regnes med, og det samme gælder elevtid. Læretid ifølge den tidligere lærlingelov og eventuelt ikke-funktionærarbejde i virksomheden kan ikke medregnes.

Vær opmærksom på 120- dages reglen ved sygemelding 
Har du i din ansættelseskontrakt skrevet under på funktionærlovens 120-dages regel, skal du være særligt opmærksom under sygdom. Hvis du sammenlagt har været sygemeldt i mere end 120 dage på et år, har din arbejdsgiver nemlig ret til at fyre dig med en måneds varsel med henvisning til din sygdom.

Læs mere om 120 – dages reglen her »

Urimelige opsigelser 
I de følgende 3 podcast kan du få mere indformation om hvad der lægges vægt på, når det skal vurderes om en opsigelse af en medarbejder er urimelig.

Kilde: ChristianJensen.dk

Kilde: ChristianJensen.dk

Kilde: ChristianJensen.dk

Ofte stillede spørgsmål

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Jeg yder personlig rådgivning i øjenhøjde

Vil du ringes op?

Giv mig besked om hvornår du har til til at tale. Så ringer jeg op til dig.

 

Udfyld nedenstående formular med dit spørgsmål, ganske gratis og uforpligtende.

Jeg læst og accepterer Juritas´s persondatapolitik*