Lejekontrakter  

Jeg udarbejder lejeaftaler og aftalegrundlag der passer til dine behov.

Står du overfor at skulle indgå en lejeaftale, kan jeg hjælpe dig med omfanget af aftalen og med hvilke betingelser og forpligtelser, du kan blive bundet af, hvis du skriver under. Drejer din sag sig om en lejeaftale, som du allerede har skrevet under på, kan jeg også hjælpe dig med fortolkningen af denne.

Indholdet af kontrakter og aftaler er ofte afgørende for succes eller fiasko. Dansk ret stiller kun i få tilfælde krav om, at aftaler skal laves skriftlige. Den skriftlige aftale er imidlertid et bevis for, at der eksisterer en aftale, og på hvad denne indeholder. Det er derfor altid en god idé at få skrevet ned, hvad I er blevet enige om. Dette gælder uanset, om du indgår en aftale eller en kontrakt med en privat person, en virksomhed eller offentlig myndighed.

Er der opstået en konflikt i forbindelse med en aftale eller en kontrakt, er det vigtigt at henvende sig så tidligt som muligt i konflikten. På denne måde kan jeg yde den bedste rådgivning i forhold til løsningen heraf.

Hvad er forskellen på en erhvervslejekontrakt og en almindelige lejekontrakt?
En almindelig Lejekontrakt bestemmer, hvad der skal gælde for et lejemål, der anvendes til privat beboelse, såsom leje af en lejlighed eller et hus.

De to forskellige kontrakter er derfor også omfattet af to forskellige love, en lejekontrakt for beboelse er reguleret af lejeloven, hvorimod en erhvervslejekontrakt for erhverv er reguleret af erhvervslejeloven.

Lejeloven for almindelig beboelse er meget beskyttende for lejer og indeholder en lang række rettigheder, der ikke kan ændres med en lejekontrakt. Erhvervslejeloven beskytter ikke lejer på samme måde, og rammerne for, hvordan en erhvervslejekontrakt kan sættes sammen, er altså mere frie.

Særligt for deleboliger »
Vælger du at dele en lejebolig med andre, skal du være opmærksom på, at det ikke er helt ligegyldigt, hvem af jer der står på lejekontrakten. Det har stor betydning for, hvem der hæfter for lejemålet, og hvordan I hver især er stillet…