Legal notice and disclaimer


https://juritas.dk
Formålet med dette websted er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger. Det materiale, som findes på webstedet, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Afgivelsen af oplysninger skaber ikke et klientforhold til JURITAS

Dele af dette websted indeholder links til eksterne websteder, og enkelte eksterne websteder kan indeholde links til dette websted. JURITAS er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne websteder. Etablering af link til dette websted kræver forudgående skriftlig tilladelse fra JURITAS.

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette websted, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med JURITAS.

Eventuelle kommentarer bedes sendt til mail@juritas.dk