Køb af erhvervsejendom 

Det er mit ønske at gøre det så enkelt og overskueligt for dig som muligt.

Overvejer du at købe en erhvervsejendom, eller har du afgivet et bud og står midt i processen, er det vigtigt at undersøge flere forhold grundigt.

Nedenfor vil et udsnit af de væsentligste forhold blive nævnt, Jeg anbefaler, at man altid får indført et rådgiverforbehold i købsaftalen inden der skrives under. På den måde har du som køber sikkerhed for at ejendommen er reserveret til dig og at du som køber kan træde tilbage fra handlen uden af det koster noget. 

Få indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen – inden du skiver under

Hvis du underskriver købsaftalen, med forbehold for din rådgivers godkendelse af handlen, sikres du som køber nogle fordele i en handel, der ellers er udformet på baggrund af sælgers interesser.

Når køber og sælger har underskrevet en købsaftale med et rådgiverforbehold, sikrer du dig som køber både at boligen er reserveret til dig og også at du som køber kan træde tilbage fra handlen (uden at det koster noget), såfremt din rådgiver påviser ubehagelige overraskelser i sagens dokumenter.

Viser der sig at være ubehagelige overraskelser i sagens dokumenter, har du med et rådgiverforbehold endvidere sikret dig mulighed for, at forhandle et nedslag i prisen overfor sælger, såfremt du ikke ønsker at fortryde handlen.

Har du ikke et rådgiverforbehold i din købsaftale og du mod forventning fortryder handlen efter at du har underskrevet købsaftalen, vil du kun kunne komme ud af handlen ved at betale en klækkelig erstatning til sælger senest 6 dage efter handlens indgåelse, jf. den lovpligtige fortrydelsesfrist.

Almindeligvis er det ikke noget problem at få indføjet et rådgiverforbehold i købsaftalen og det kan formuleres således: ”Købers underskrift er betinget af, at købers rådgiver kan godkende handlen i sin helhed”.

Undersøgelse af ejendommen 
En erhvervsejendom er typisk en ejendom, der benyttes til virksomhedens erhvervsformål, men det kan ligeledes være en ejendom, der blot er erhvervet til at opnå et økonomisk afkast af den investerede kapital i ejendommen. Dette kan være til udlejning af boliger, erhvervslejemål eller ved videresalg.

Hvad skal undersøges?
Undersøgelserne kan vedrøre forhold der både er juridiske, tekniske, økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige og kan variere alt efter ejendommens placering samt købers formål og påtænkte anvendelse heraf.

De af sælger udarbejdede dokumenter skal naturligvis gennemgås sammen med købsaftalen. Det være sig salgsprospekt, salgsopstilling og eventuelle bilag. Herudover er det vigtigt at undersøge følgende forhold:
– Planlægningsforholdene, herunder lokalplanen og kommuneplanen
– Tingbogen, herunder diverse servitutter og hæftelser
– Ejendommens stand og eventuel væsentlige vedligeholdelsesefterslæb
– Ejendommens anvendelsesmuligheder, herunder muligheden for eventuel ændret anvendelse
– Er der beboelsesareal med eventuel bopælspligt
– Eventuelle lejeaftaler og erhvervslejeaftaler
– Mulighed for skiltning
– Eventuel bygningsfredning
– Jordforurening
– Miljøbeskyttelse
– Vejlovgivning
– Grundarealet
– Forsikringsforhold
– Køberettigheder
– Finansieringsmuligheder
– Naboretlige hensyn
– Byfornyelse
– Byggelovgivningen

Forhold der også skal overvejes  
Det er tillige vigtigt at undersøge de mere sædvanlige og overordnede forhold ved ejendommen, herunder beliggenheden, omgivelserne og infrastrukturen.   

– Ligger ejendommen centralt i byen?
– Ligger ejendommen tæt på kunderne?
– Tæt på stationer og offentlige transportmuligheder?
– Tæt på motorveje og større veje, så kunderne nemt kan komme til ejendommen?
– Er der gode parkeringsforhold?
– Ligger ejendommen i en by/område med vækst?
– Hvordan er kvarterets generelle standard og ry?
– Hvordan er naboforholdene i øvrigt? Er der attraktive bygninger og virksomheder?

Afsluttende bemærkninger 
Jo tidligere man får en rådgiver med i processen jo bedre, idet der herigennem er bedst mulighed for at foretage den mest optimale undersøgelse og forhandling vedrørende erhvervsejendommen. Det bedste resultat opnås sjældent gennem en hastebehandling.

Hertil kommer, at det ofte er købers rådgiver, der skal stå for udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Jeg har speciale i køb af fast ejendom, og bistår løbende virksomheder og investorer som ønsker at købe en erhvervsejendom. Du er derfor altid velkommen til at kontakte mig, for en uformel drøftelse af dine muligheder i forbindelse med køb af erhvervsejendom.


Gode råd i forbindelse med boligkøb »
Få altid et rådgiverforbehold i købsaftalen inden du skriver under. Med rådgiverforbehold for din rådgivers godkendelse af handlen, sikres du som køber nogle fordele i en handel… 


Forstå salgsopstillingen »
Dette skal du som køber være opmærksom på i forhold til salgsopstillingen…

 

 

Faq