Hvorfor er det så vigtigt at have GDPR- dokumentationen på plads? 

Alle virksomheder, store som små, der regelmæssigt behandler personoplysninger er omfattet af GDPR-lovgivningen. Det betyder at virksomheden skal kunne dokumentere over for Datatilsynet, at den har sikret databeskyttelse med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

En hver persondatabehandling skal foretages i overensstemmelse med en række principper, der er angivet i databeskyttelsesforordningen artikel 5(1). Disse principper angår god skik, sagligt formål, formålsbestemthed, proportionalitets, minimering, datakvalitet, tidsbegrænsning og sikkerhed. De tager alle sigte på fundamentale dele af databeskyttelsen.

Det er vigtigt for den dataansvarlige altid at være opmærksom på disse principper og efterse behandlingen med henblik på at sikre, at de alle sammen er og fremover vil blive overholdt. I denne forbindelse må man være opmærksom på, at en del af principperne, f.eks. datakvalitet og minimering, er dynamiske, således at de skal efterses, hver gang behandlingen bliver ændret eller justere. Bortset fra princippet om formålsbestemthed i artikel 6(4) er der ikke indiceret eksplicite undtagelser fra principperne. 

Selv om alle andre regler i forordningen er overholdt, vil den dataansvalige ikke kunne genneføre behandlingen, hvis et af principperne ikke er opfyldt. Behandlingen må enten tilpasses eller opgives eller stoppes. 

Bødestraffe for brud på GDPR

Det fremgår af GDPR, at tilsynsmyndighederne skal kunne give bøder ved brud på databeskyttelsesreglerne. En bøde skal være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

I de fleste europæiske lande kan de nationale datatilsyn selv udstede administrative bøder, men reglerne er anderledes i bl.a. Danmark. Her fungerer det på den måde, at Datatilsynet efter at have belyst og vurderet sagen politianmelder den dataansvarlige. Herefter undersøger politiet, om der er grundlag for at rejse en sigtelse mv., og endelig vil en eventuel bødestraf blive afgjort ved en domstol.

Her kan du se en oversigt over de sager, hvor Datatilsynet indtil videre har indstillet til bøde, efter GDPR fik virkning i 2018. Ud over disse sager bliver Datatilsynet bedt om udtalelser om blandt andet sanktionen i sager, som politiet selv behandler om overtrædelser af de databeskyttelsesretlige regler, og i disse sager indstiller Datatilsynet også ind imellem til bødestraf.

Opdateret den 10 juli 2021

JURITAS sørger for kortlægningen af jeres data, så I kommer i mål. 

Kernen i enhver kortlægning af data er at have en systembaseret tilgang til opgaven. For at kunne besvare en indsigtsanmodning, er man nødt til at vide hvor data befinder sig, Herunder kan du se hvordan en data mapping struktureres så man opnår GDPR-compliance. 

  1. Kortlægning af alle systemer jeres organisation anvender 
  2. Kortlægning af alle leverandører 
  3. Oprettelse af Behandlingsaktiviteter ved at forbinde Systemer, Leverandører og processor 
  4. Evaluering af lovligheden af behandling af personoplysninger – samt politikker og procedurer 
  5. Politik for GDPR -compliance vedligeholdelse

Få struktur, overblik og kontrol på jeres GDPR compliance.      

Tilvalg 

fra 2500*,-

 

1 time til overblik + 2 x 45 minutter til hjælp af opsætning 2500,-


5 x 1 rådgivningstimer 5000,-


* pris i kr. ekskl. moms


Standard +

757*,-

per måned

12 måneders brug af persondataværktøj fra Lexoforms®


+ 4 rådgivningstimer af jurist fordelt over 12 måneder


+ intern fortegnelse**


 + konsekvens og risikovurdering**


 + indhentelse af databehandleraftaler**


+ sikring af de registreredes rettigheder**


+ rådgivning om ændringer i GDPR- lovgivningen


 + teknisk support


* pris i kr. ekskl. moms
** lovkrav


Standard+ pakken er for dig, der ønsker en fuldservice aftale. Du får en juridisk GDPR – ekspert tilknyttet i 4 timer over 12 måneder, der forestår alt dokumentation, vedligehold og om nødvendigt, kontakt til de registrerede og Datatilsynet. 

Standard 

507*,-

per måned 

12 måneders brug af persondataværktøj fra Lexoforms®


+ 1 rådgivningstime af jurist, til at skabe et overblik over opgaven 


 + løbende information om ændringer i GDPR- lovgivningen


 + teknisk support


*pris i kr. ekskl. moms


Standard pakken er til dig der vil gøre det meste selv, men samtidig gerne vil have en jurist tilknyttet i opstartsfasen.

Jeg anbefaler en tilvalgspakke hvis du ønsker yderlige hjælp til opgaven under året. 

Få struktur, overblik og kontrol på jeres GDPR compliance.      

Tilvalg 

fra 2500*,-

per måned 

1 time til overblik + 2 x 45 minutter til hjælp af opsætning 2500,-


5 x 1 rådgivningstimer 5000,-


* pris i kr. ekskl. moms


Standard +

757*,-

per måned

12 måneders brug af persondataværktøj fra Lexoforms®


+ 4 rådgivningstimer af jurist fordelt over 12 måneder


+ intern fortegnelse**


 + konsekvens og risikovurdering**


 + indhentelse af databehandleraftaler**


+ sikring af de registreredes rettigheder**


+ rådgivning om ændringer i GDPR- lovgivningen


 + teknisk support


* pris i kr. ekskl. moms
** lovkrav


Standard+ pakken er for dig, der ønsker en fuldservice aftale. Du får en juridisk GDPR – ekspert tilknyttet i 4 timer over 12 måneder, der forestår alt dokumentation, vedligehold og om nødvendigt, kontakt til de registrerede og Datatilsynet. 

Standard 

507*,-

per måned 

12 måneders brug af persondataværktøj fra Lexoforms®


+ 1 rådgivningstime af jurist, til at skabe et overblik over opgaven 


 + løbende information om ændringer i GDPR- lovgivningen


 + teknisk support


*pris i kr. ekskl. moms


Standard pakken er til dig der vil gøre det meste selv, men samtidig gerne vil have en jurist tilknyttet i opstartsfasen.

Jeg anbefaler en tilvalgspakke hvis du ønsker yderlige hjælp til opgaven under året. 

Lejeaftale

FAQs

  • Et system er et sted hvor du behandler personoplysninger. Det vil typisk være et it-system, men kan ligeledes være et arkivskab eller lignende. Du skal kunne redegøre for, hvor data befinder sig; herunder om det befinder sig hos den dataansvarlige selv (dig), hos leverandør (databehandleren) 


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge | CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2021 Juritas ApS

juritas_logo (2)

Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge |
CVR-nr. 39 95 21 22
Telefon 53 81 23 23
© 2018 – 2021 Juritas ApS

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk