gode råd i forbindelse med køb af fast ejendom.  

Få altid et rådgiverforbehold i købsaftalen – inden du skriver under
Med rådgiverforbehold for din rådgivers godkendelse af handlen, sikres du som køber nogle fordele i en handel, der ellers er udformet på baggrund af sælgers interesser.

Når køber og sælger har underskrevet en købsaftale med et rådgiverforbehold, sikrer du dig som køber både at boligen er reserveret til dig og også at du som køber kan træde tilbage fra handlen (uden at det koster noget), såfremt din rådgiver påviser ubehagelige overraskelser i sagens dokumenter.

Viser der sig at være ubehagelige overraskelser i sagens dokumenter, har du med et rådgiverforbehold endvidere sikret dig mulighed for, at forhandle et nedslag i prisen overfor sælger, såfremt du ikke ønsker at fortryde handlen.

Har du ikke et rådgiverforbehold i din købsaftale og du mod forventning fortryder handlen efter at du har underskrevet købsaftalen, vil du kun kunne komme ud af handlen ved at betale en klækkelig erstatning til sælger senest 6 dage efter handlens indgåelse, jf. den lovpligtige fortrydelsesfrist.

Almindeligvis er det ikke noget problem at få indføjet et rådgiverforbehold i købsaftalen og det kan formuleres således: ”Købers underskrift er betinget af, at købers rådgiver kan godkende handlen i sin helhed”.

Undersøgelse af boligens stand
Når du køber et hus eller et sommerhus, får du udleveret en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Tilstandsrapporten beskriver ejendommes stand og eventuelle fejl og skader. Det samme gør elinstallationsrapporten, bare i forhold til ejendommens elinstallationer.
Tilstandsrapporten giver en række andre nyttige oplysninger om eksempelvis, boligens areal, det er i den sammenhæng vigtigt at boligens areal svarer til det antal m2, der står i BBR registeret. 

Gennemgang af handlens dokumenter
Jeg sørger for, som din køberrådgiver at gennemgå de forskellige dokumenter, der er i forbindelse med handlen. Jeg ved præcist, hvad der er normalt og uden risiko for dig som køber – samt hvilke oplysninger eller situationer, du som køber, skal være ekstra opmærksom på. Jeg sørger også for at at give besked til sælger hvis jeg opdager at der mangler dokumenter eller oplysninger der normalt udleveres i en ejendomshandel.
Efter en gennemgang af dokumenterne og mødet med dig er konklusionen ofte den at jeg kontakter mægleren, enten fordi du har spørgsmål, der ikke er blevet belyst, eller fordi vilkårene ikke er rimelige for dig.

Forhandling af pris og vilkår
Det kan være skræmmende selv at skulle forhandle prisen på boligen. ikke mindst fordi der ofte står en erfaren ejendomsmægler på sælgers side. Jeg har erfaring med forhandlingsprocessen, og ikke mindst har jeg ingen følelser involveret. Det giver mig et godt forhandlings grundlag, der sikre at prisen bliver så optimal for dig som muligt.   

Gennemgang af købsaftalen
Ejendomsmægleren varetager alene sælgers interesser. Mægleren er derfor den der udarbejder en købsaftale. Derved sørger mægleren for at vilkårene bliver så gode for sælger som muligt og ofte ikke helt rimlige for dig køber. Jeg søger som for, som din rådgiver, så vidt det er muligt, at få ændret vilkårene i købsaftalen så de bliver rimlige for dig som køber. 
Jeg vil alt efter gå efter at aftalen skal indgås på et så oplyst grundlag som muligt. Derfor stiller jeg ofte krav til sælger om at foretage undersøgelser af eksempelvis vand og kloaksystemet for at på den måde undgå uforudsete skader.      

Berigtigelse af handlen
Den der berigtiger handlen har ansvaret for, at handlen bliver gennemført som aftalt i købsaftalen. Det betyder blandt andet at skødet bliver tinglyst i dit navn og at sælgers lån bliver aflyst i tingbogen. Derudover bliver der lavet en refusionsopgørelse, som er en form for regnskab mellem sælger og køber. I regnskabet indgår typisk ejendomsskat, beholdning af olie/træpiller, brænde, kontingent til grundejerforening, fællesudgifter m.m endelig sørger berigtiger for, at sælger først får udbetalt købesummen, når alt er på plads oftes vil købesummen blive frigivet overfor sælger på overtagelsesdatoen. 
Det er i de fleste tilfælde mig som køberrådgiver, der har ansvaret for berigtigelsen. Hvis ejendomsmægleren står for denne del, bør køberrådgiveren sikre dig i form af kontrol af både skøde, refusionsopgørelse og grundlag for frigivelse af købesummen til sælger. 

Afsluttende bemærkninger
Jeg har speciale i køb af fast ejendom og bistår løbende boligkøbere. Du er derfor altid velkommen til at kontakte mig for en uformel drøftelse af dine muligheder i forbindelse med køb af bolig. 


Forstå salgsopstillingen »
Dette skal du som køber være opmærksom på i forhold til salgsopstillingen…


Køberrådgivning i forbindelse med køb af erhvervsejendom »
Overvejer du at købe en erhvervsejendom, eller har du afgivet et bud og står midt i processen, er det vigtigt at undersøge flere forhold grundigt…

 

 

Faq

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?