Ejendomshandel

NÅR DU SKAL AFGIVE BUD på en ejendom 

Har du helt styr på, hvad du kan købe for, og har du fundet en bolig, som matcher både din økonomi og dine behov, er det tid til at afgive et bud på boligen. Men inden du afgiver dit bud, er det en god idé at tage stilling til, om udbudsprisen er den rigtige, eller om der er grundlag for at forhandle om prisen.
For at du kan vurdere, hvad den rigtige pris er på boligen, skal du indhente alle de oplysninger, der er tilgængelige om boligen.

Du bør fx læse tilstandsrapport, el-installationsrapport og energimærkningen grundigt igennem. Rapporterne giver dig en fornemmelse af boligens stand og omfanget af skader.

Hvad står der i tilstandsrapporten?
Tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, når boligen sættes til salg, og den er en forudsætning for, at du kan tegne en ejerskifteforsikring. En tilstandsrapport må maksimalt være 6
måneder gammel. Tilstandsrapporten er ikke er nogen garanti for, at der ikke er andre skader end dem, der er omtalt i rapporten. Der kan være skader, som den byggesagkyndige har overset eller ikke har haft mulighed for at opdage, fordi de for eksempel er skjult i lukkede konstruktioner.

I rapporten får skaderne forskellige anmærkninger alt efter, hvor alvorlige de er:
• KO = Kosmetiske skader
• K1 = Mindre alvorlig skade
• K2 = Alvorlig skade
• K3 = Kritisk skade

Anmærkningerne fortæller ikke noget om, hvad det koster at udbedre skaden. Som køber skal du derfor ikke kun have fokus på K2- og K3-skader. K1-skader kan nemlig godt være dyrere at udbedre end
K2- eller K3-skader. Det vigtigste er, at du forholder dig til, hvad skaden drejer sig om, og hvad det indbefatter at få den udbedret.

Kend din fortrydelsesret
Normalt vil du som køber skrive under først, og indtil sælger også har skrevet under, er købsaftalen et tilbud fra dig om at købe boligen. I den periode kan du godt trække dit tilbud tilbage, hvis du fortryder.
Når sælger også har skrevet under på købsaftalen, er I begge bundet af jeres underskrifter. Lovgivningen giver dog dig som køber en frist på 6 hverdage til at fortryde din underskrift. Fristen løber fra dét tidspunkt, hvor både du og sælger har underskrevet købsaftalen. Vil du bruge fortrydelsesretten, skal du betale en godtgørelse til sælger på 1 procent af købesummen.

 • El-installationsrapporten udarbejdes af en autoriseret elinstallatør efter en stikprøve af boligens synlige elinstallationer. Formålet er at dokumentere, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. El-installationsrapporten er gyldig i 1 år, efter den er udarbejdet.

  Databehandleraftalen regulerer bl.a., hvordan databehandleren må behandle oplysninger på den dataansvarliges vegne og til hvilke formål. Med databehandleraftalen forpligter databehandleren sig bl.a. til at behandle personlige oplysninger efter nøje instruks, der sikrer, at databehandleren kan yde tilstrækkelig omhu og sikkerhed omkring behandlingen.

  Det er vigtigt at have databehandleraftalen på plads, før den dataansvarlige overlader behandlingen af personlige oplysninger til en databehandler.

 • Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug, og den giver et godt indblik i, hvor energiøkonomisk huset er, og hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset.
  Energimærket ranglister huses energiforbrug fra A til G, hvor A er mest energivenligt. Er energimærkningen udarbejdet efter 1. februar 2011, gælder den som udgangspunkt i 10 år.

 • Hvis du på forhånd ønsker at undersøge, om der er særlige bestemmelser eller begrænsninger på boligen – såkaldte tinglyste servitutter, og om der står noget i lokalplanen, som har betydning for din råderet over boligen, kan du finde oplysningerne på tinglysning.dk. Ellers får du først udleveret disse oplysninger efter, at der er skrevet under på en købsaftale.

 • Langt de fleste vælger at få en rådgivende jurist til at gennemgå købsaftalen og handlens øvrige dokumenter. Jeg ser bl.a. på de konkrete formuleringer i købsaftalen, forholder mig kritisk til købsprisen, indholdet i tilstandsrapporten og eventuelle servitutter og lokalplan. Med andre ord vil jeg sikre, at du får fuldstændig klarhed over, hvad du køber, og at alle formaliteter er i orden.
  Køber du bolig sammen med din kæreste, vil du også få rådgivning om fordelene ved at oprette samejeaftale og testamente. Køber du bolig med din ægtefælle kan det også være aktuelt at oprette en ægtepagt. Og køber du en ejerlejlighed som et forældrekøb, vil jeg rådgive dig om, hvad der skal stå i lejekontrakten til dit barn.

  Her er de typiske dokumenter i en bolighandel:
  • Købsaftale
  • Finansieringsforslag
  • Tilstandsrapporter
  • El-installationsrapport
  • Refusionsopgørelse
  • Dokumenter fra ejerforening eller grundejerforening
  • Husforsikring
  • BBR-meddelelse
  • Servitutter og lokalplaner
  • Ejerskifteforsikring
  • Energirapport og energimærkning
  • Fortrydelsesret og advokat/rådgiver forbehold

Jeg hjælper dig med råd og vejledning i forbindelse med handlen, samt grundig gennemgang af købsaftalen, og sidst men ikke mindst – berigtigelses af handlen (tinglysning m.m). Har du spørgsmål i forbindelse med køb af fast ejendom? ring på telefon: 53 81 23 23

Senest opdateret: den 24. maj 2020

Seneste referencer

Rettighed til domænenavn


I forbindelse med en sag om rettigheder til vores hjemmesides domænenavn, har vi gjort brug af Sørens ekspertise.

Selvom sagen var mod et amerikansk firma, så sikrede Søren vores ret til domænet. Hans tilgang til sagen og os som kunder, har givet os en følelse af tryghed og ro for at opgaven blev løst optimalt.

D.R
Verdensarv Stevns
UNESCO World Heritage
www.stevnsklint.com 

Stor og uvurderlig hjælp


Søren Seldrup ydede os stor og uvurderlig hjælp, i forbindelse med en beklagelig sag om underslæb begået mod Street Food Denmark. 

En hurtig og grundig optrævling af hændelses forløbet, med bistand til bl.a at få sikret alle vitale dele af virksomhedens infrastruktur mod yderlige skade, og efterfølgende juridisk vejledning, samt sigtelse af skadevolder, betød at sagen, der potentielt kunne have kostet virksomheden livet, blev afsluttet uden nævneværdige tab til følge.

Kan på det varmeste anbefale Søren Seldrup til alle der søger juridisk bistand.

Med venlig hilsen / Kind regards 
Christian W.

Køb af fast ejendom


Vi har benyttede i forbindelse med huskøb i 2019 Søren Seldrups ekspertise til berigtigelse af handlen. Søren har derudover udarbejdet en samejeoverenskomst for os.

Søren er meget omhyggelig og vidende indenfor sit fag og har et stort ønske om at formidle denne viden og tage hensyn til klientens personlige ønsker og behov. Vi kan derfor varmt anbefale andre at søge Sørens juridiske og menneskelige kvalifikationer.


Med venlig hilsen
K.M.S

Kontakt 

Udfyld nedenstående formular, så ringer jeg dig op - ganske gratis og uforpligtende. Du kan også ringe på +45 53 81 23 23
Har du dokumenter der vedrører din sag og som du ønsker at sende, vil jeg anbefale at du bruger Drag & Drop funktionen nederst i kontaktformularen.

Udfyld nedenstående formular, så ringer jeg dig op - ganske gratis og uforpligtende. Du kan også ringe på +45 53 81 23 23
Har du dokumenter der vedrører din sag og som du ønsker at sende, vil jeg anbefale at du bruger Drag & Drop funktionen nederst i kontaktformularen.


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge | CVR-nr. 39 95 21 22

© 2018 – 2020 Juritas IVS