Skip to content

Workshop: Datakortlægning – artikel 30. fortegnelsen        

Formålet med at føre en fortegnelse skal ses, som en forlængelse af databeskyttelsesforordningens øgede fokus på ansvarlighed.

Fortegnelseskravet er i vidt omfang et udtryk for, at den ansvarlige organisation, skal kunne dokumentere sine overvejelser. Fortegnelsen er tænkt som et bidrag til den samlede dokumentation af, hvordan forordningen efterleves. Du vil på denne workshop blive gjort bekendt med hvilke dokumentationskrav der stilles til den dataansvarlige.  

Workshopen er for dig, der ønsker en forståelse af fortegnelseskravet og hvordan man arbejder risikoorienteret. Varighed ca. 1. time og 30. min.    

Datakortlægning

    JURITAS er en rådgivningsvirksomhed der beskæftiger sig med det persondataretlige område, vil du ved mere Klik Her 


    Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge | CVR-nr. 39 95 21 22

    Telefon: 53 81 23 23

    © 2018 – 2022 Juritas ApS