Hvornår er man databehandler?

Hvad er en Databehandlerkonstruktion? 

Der er tale om en klassisk databehandlerkonstruktion, hvor f.eks. en revisor udelukkende handler efter instruks og udfører elektronisk databehandling af personoplysninger for en anden virksomhed eller myndighed.
Er en instruks derimod bredt og generelt formuleret og alene går ud på, at revisoren skal udarbejde selvangivelsen, vil revisoren agere som selvstændig dataansvarlig, det vil sige, at det er revisoren, der træffer de væsentlige beslutninger om delformål og hjælpemidler til brug i opgaveløsningen.

Det betyder, at da der ikke er tale om en databehandlerkonstruktion, er der ikke et krav om, at der mellem parterne skal indgås en databehandleraftale. Revisoren er med andre ord selvstændig dataansvarlig for personoplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af selvangivelsen.

Det er i øvrigt tvivlsomt, i hvilket omfang revisoren vil kunne tage imod en detaljeret instruks om udarbejdelsen af en selvangivelse, da revisoren i sit arbejde er underlagt professionelle forpligtelse og standarder.

Hvis du som dataansvarlig virksomhedsejer har vurderet, at der ikke er tale om en databehandlerkonstruktion, men derimod om en videregivelse af personoplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, skal du sikre dig, at du har lov til at videregive oplysningerne, og at modtageren har lov til at modtage oplysningerne (at du har en videregivelseshjemmel, og at modtageren har en behandlingshjemmel)

Jeg hjælper dig med implementering af værktøjer i din virksomhed, så du beskytter dine kunder og overholder lovgivningen – ring på telefon:  53 81 23 23

Senest opdateret: den 19. maj 2020

Seneste referencer

Rettighed til domænenavn


I forbindelse med en sag om rettigheder til vores hjemmesides domænenavn, har vi gjort brug af Sørens ekspertise.

Selvom sagen var mod et amerikansk firma, så sikrede Søren vores ret til domænet. Hans tilgang til sagen og os som kunder, har givet os en følelse af tryghed og ro for at opgaven blev løst optimalt.

D.R
Verdensarv Stevns
UNESCO World Heritage
www.stevnsklint.com 

Stor og uvurderlig hjælp


Søren Seldrup ydede os stor og uvurderlig hjælp, i forbindelse med en beklagelig sag om underslæb begået mod Street Food Denmark. 

En hurtig og grundig optrævling af hændelses forløbet, med bistand til bl.a at få sikret alle vitale dele af virksomhedens infrastruktur mod yderlige skade, og efterfølgende juridisk vejledning, samt sigtelse af skadevolder, betød at sagen, der potentielt kunne have kostet virksomheden livet, blev afsluttet uden nævneværdige tab til følge.

Kan på det varmeste anbefale Søren Seldrup til alle der søger juridisk bistand.

Med venlig hilsen / Kind regards 
Christian W.

Køb af fast ejendom


Vi har benyttede i forbindelse med huskøb i 2019 Søren Seldrups ekspertise til berigtigelse af handlen. Søren har derudover udarbejdet en samejeoverenskomst for os.

Søren er meget omhyggelig og vidende indenfor sit fag og har et stort ønske om at formidle denne viden og tage hensyn til klientens personlige ønsker og behov. Vi kan derfor varmt anbefale andre at søge Sørens juridiske og menneskelige kvalifikationer.


Med venlig hilsen
K.M.S

Kontakt


      Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge | CVR-nr. 39 95 21 22

      © 2018 – 2021 Juritas IVS