Skip to content

Undervisning i Databeskyttelse        

Undervisning i Databeskyttelse        

Individuelle kursusforløb eller oplæg om konkrete emner  

I bliver klædt på til at kunne identificere en persondataretlig problemstilling og i hvordan den praktisk gribes an. Der inddrages cases i undervisning, samt konkrete afgørelser fra tilsynsmyndighederne. 

Undervisningen kan sammensættes helt efter jeres individuelle behov, indenfor de listetde temaer. Vær opm´ærksom på at undervisningen nu også tilbydes som onlinekurser via Microsoft Teams. 

Juridiske kompetencer og databeskyttelsesret
Du vil bliver styrket i dine juridiske kompetencer og opnår indsigt i databeskyttelsesret og -praksis. Du får forståelse for databeskyttelsesforordningens implikationer for dansk lov og lærer, hvordan man håndterer data.

It-arkitektur og dataforståelse
Din viden om jura kobles her med dybdegående indsigt i den samlede it-arkitektur og it-sikkerhed. Vi sætter fokus på, hvor og hvordan data behandles, hvordan du udarbejder databehandleraftaler med eksterne leverandører, og hvordan I overholder dokumentationskrav. Du lærer også, at rådgive din organisation med afsæt i en risikobaseret tilgang. Vi sætter også fokus på den digitale understøttelse af daglig drift i organisationen.

Organisation, rådgivning, tilsyn og udvikling
Det er nødvendigt at oversætte dine juridiske og it-sikkerhedsmæssige kompetencer i et ledelsesperspektiv. Du lærer at rådgive og føre tilsyn med data og informationssikkerhed organisationen. Her sætter vi bl.a. fokus på din personlige gennemslagskraft og din evne til at skabe overblik, sikre awareness, fastholde fokus på datasikkerhed og udvikling af dataunderstøttede forretningsprocesser og “sparke døre ind”, hvis det bliver nødvendigt.

Priser fra 1457,00 kr. ekskl. moms

Individuelle kursusforløb eller oplæg om konkrete emner  

I bliver klædt på til at kunne identificere en persondataretlig problemstilling og i hvordan den praktisk gribes an. Der inddrages cases i undervisning, samt konkrete afgørelser fra tilsynsmyndighederne. 

Undervisningen kan sammensættes helt efter jeres individuelle behov, indenfor de listetde temaer. Vær opm´ærksom på at undervisningen nu også tilbydes som onlinekurser via Microsoft Teams. 

Juridiske kompetencer og databeskyttelsesret
Du vil bliver styrket i dine juridiske kompetencer og opnår indsigt i databeskyttelsesret og -praksis. Du får forståelse for databeskyttelsesforordningens implikationer for dansk lov og lærer, hvordan man håndterer data.

It-arkitektur og dataforståelse
Din viden om jura kobles her med dybdegående indsigt i den samlede it-arkitektur og it-sikkerhed. Vi sætter fokus på, hvor og hvordan data behandles, hvordan du udarbejder databehandleraftaler med eksterne leverandører, og hvordan I overholder dokumentationskrav. Du lærer også, at rådgive din organisation med afsæt i en risikobaseret tilgang. Vi sætter også fokus på den digitale understøttelse af daglig drift i organisationen.

Organisation, rådgivning, tilsyn og udvikling
Det er nødvendigt at oversætte dine juridiske og it-sikkerhedsmæssige kompetencer i et ledelsesperspektiv. Du lærer at rådgive og føre tilsyn med data og informationssikkerhed organisationen. Her sætter vi bl.a. fokus på din personlige gennemslagskraft og din evne til at skabe overblik, sikre awareness, fastholde fokus på datasikkerhed og udvikling af dataunderstøttede forretningsprocesser og “sparke døre ind”, hvis det bliver nødvendigt.

Priser fra 1457,00 kr. ekskl. moms


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2022 Juritas ApS


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2022 Juritas ApS