Skip to content

Individuelle kursusforløb eller oplæg om konkrete emner.  

Jeg tilbyder undervisning, der har til formål at give jer en grundig indførelse i de databeskyttelsesretlige regler. I bliver klædt på til at kunne identificere en persondataretlig problemstilling og i hvordan den praktisk gribes an. Der inddrages cases i undervisning, samt konkrete afgørelser fra tilsynsmyndighederne. 

Undervisningen kan sammensættes helt efter jeres individuelle behov. De listede kurser, tilbydes også som onlinekurser på Microsoft Teams.  

Der bliver i undervisningen taget udgangspunkt i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven, samt afgørelser fra Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)

1

Workshop: Datakortlægning – artikel 30 

Der bliver her stillet skarpt på de krav, der stilles til organisationen om føre en fortegnelse

Læs mere

3

Workshop: Sikring og vedligeholdelse af GDPR i virksomheden 

Få en dybere forståelse af databeskyttelsesreglerne og de krav der stilles til virksomhederne. 

Læs mere


Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge | CVR-nr. 39 95 21 22

Telefon: 53 81 23 23

© 2018 – 2021 Juritas ApS

juritas_logo (2)

Råhovedvej 24 | 4672 Klippinge |
CVR-nr. 39 95 21 22
Telefon 53 81 23 23
© 2018 – 2021 Juritas ApS