Ansættelseskontrakter  

Jeg gør det nemt for dig at overskue sin ansættelseskontrakt

Det er arbejdsgivers pligt at give den ansatte en ansættelseskontrakt, der formulerer vilkårene for din ansættelse. Kontrakten fungerer som et positivt udgangspunkt for parternes fremtidige samarbejde og som et værn mod unødvendige stridigheder under ansættelse.

Henviser ansættelseskontrakt til personalehåndbogen, skal den ansatte huske at læse denne grundigt igennem, inden der skrives under. Henvisningen betyder nemlig, at personalehåndbogen er en del af ansættelseskontrakten.

Personalehåndbogen indeholder virksomhedens regler, normer og værdier og giver dig et godt indblik i din nye arbejdsplads.

Som nyansat skal du være opmærksom på klausuler i ansættelseskontrakten 

Kræver din arbejdsgiver, at du påtager dig en konkurrence- eller kundeklausul, bør du overveje det nøje. Ofte vil en klausul nemlig være en kraftig begrænsning for din fremtidige karriere.

En konkurrenceklausul er en aftale om, at du ikke må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed eller starte egen konkurrerende virksomhed i en periode efter ansættelsen hos din nuværende arbejdsgiver. En kundeklausul er en aftale om, at du ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for din arbejdsgivers kunder.

Funktionærloven siger, at din arbejdsgiver skal betale dig kompensation for både kunde- og konkurrenceklausuler. Hvis virksomheden insisterer på en konkurrencebegrænsende klausul, er det vigtigt, at du ikke blot accepterer en standardklausul uden først at drøfte og vurdere de enkelte elementer i klausulen.

Det kan være en god idé at få en jurist til at hjælpe dig med at gøre klausulens indhold tydeligt og afgrænset – og eventuelt forhandle med din arbejdsgiver, så dine fremtidige karrieremuligheder er sikret.

Omfattet af en overenskomst?
Mange lønmodtagere er omfattet af en overenskomst. Overenskomsten fastsættes ved en kollektiv aftale og definerer forhold og regler om fx ansættelse, afskedigelse, aflønning og arbejdstid.

Enkelte forhold kan dog være fastsat ved lov – fx lov om ligeløn til mænd og kvinder, funktionærloven og lov om dagpenge.

Tjek derfor altid hvilke overenskomster du er omfattet af, inden du skriver under på din ansættelseskontrakt.

Læs mere om ansættelses og arbejdsret her –