Vi udarbejder kontrakter og aftalegrundlag der passer til netop dine behov.

Står du overfor at skulle indgå en aftale eller en kontrakt, kan vi hjælpe dig med, omfanget af aftalen og med hvilke betingelser og forpligtelser du bliver bundet af, hvis du skriver under. Drejer din sag sig om en kontrakt eller aftale som du allerede har skrevet under på, kan vi også hjælpe dig med fortolkningen af denne.

​Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for de fleste områder der vedrører aftale og kontraktsret.

 

 

 

Indholdet af kontrakter og aftaler er ofte afgørende for succes eller fiasko. Dansk ret stiller kun i få tilfælde krav om aftaler at skal laves skriftlige. Den skriftlige aftale er imidlertid et bevis  for at der eksisterer en aftale, og på hvad denne indeholder. Det er derfor altid en god idé at få skrevet ned, hvad I er blevet enige om. Dette gælder uanset, om den du indgår aftalen med eller laver kontrakt med, er en privat person, en virksomhed eller offentlig myndighed.

Er det opstået en konflikt i forbindelse med en aftale eller en kontrakt, er det vigtigt at henvende sig så tidligt som muligt i konflikten. På denne måde kan vi yde den bedste rådgivning i forhold til løsningen heraf.

Vi rådgiver i relation til bl.a aftaleforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. 

 

 

 

Vi udarbejder kontrakter og aftalegrundlag der passer til netop dine behov.

Står du overfor at skulle indgå en aftale eller en kontrakt, kan vi hjælpe dig med, omfanget af aftalen og med hvilke betingelser og forpligtelser du bliver bundet af, hvis du skriver under. Drejer din sag sig om en kontrakt eller aftale som du allerede har skrevet under på, kan vi også hjælpe dig med fortolkningen af denne.

​Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for de fleste områder der vedrører aftale og kontraktsret.

Indholdet af kontrakter og aftaler er ofte afgørende for succes eller fiasko. Dansk ret stiller kun i få tilfælde krav om aftaler at skal laves skriftlige. Den skriftlige aftale er imidlertid et bevis  for at der eksisterer en aftale, og på hvad denne indeholder. Det er derfor altid en god idé at få skrevet ned, hvad I er blevet enige om. Dette gælder uanset, om den du indgår aftalen med eller laver kontrakt med, er en privat person, en virksomhed eller offentlig myndighed.

Er det opstået en konflikt i forbindelse med en aftale eller en kontrakt, er det vigtigt at henvende sig så tidligt som muligt i konflikten. På denne måde kan vi yde den bedste rådgivning i forhold til løsningen heraf.

Vi rådgiver i relation til bl.a aftaleforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. 

 

Vi leverer

Et af vores specialer er at udarbejde og efterse kontrakter og aftaler.

Det betyder for dig at du trygt kan overlade det til os, at efterse dine aftalegrundlag. Vi sørger for at aftalerne bliver efterset mindst en gang om året, så de altid er opdaterede i henhold til nyeste lovgivning. 

Vi leverer denne service, indenfor følgende områder→

Ansættelseskontrakter

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde ansættelseskontrakter, når du skal ansætte en ny medarbejder eller hjælpe dig med at gennemgå eksisterende ansættelseskontrakter.

I forbindelse med opsigelsessager hjælper vi med udarbejdelse af opsigelsesbreve, eller vi repræsenterer dig i en fagforeningssag hvis sagen er opstået.

Lejekontrakter

Lejeloven og Erhvervslejeloven indeholder beskyttelsesregler, som ikke kan fraviges til skade for lejer. Vi gennemgår din lejeaftale samt oplyser dig om de generelle rettigheder du har som lejer, Så du fra begyndelsen ved hvilke regler der gælder for udlejer.

For udlejer kan vi tilbyde en serviceordning. hvor vi ser til for at dine aftaler med lejerne altid overholder gældende lovgivning.

Aftaler

Herunder: Samejeoverenskomster, Overdragelse af fast ejendom (ejendomshandler) og Aftaler om Immateriellerettigheder.  

Vil du ringes op ?

Giv os besked om hvornår du har til til at tale. Så ringer vi op til dig.

 

Udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig – ganske gratis og uforpligtende.

Telefon:
Mail:
Adresse:
JURITAS 
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
cvr: 39952122
Telefon:
Mail:
Adresse:
JURITAS 
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
cvr: 39952122