Ansættelses og arbejdsret

 

 

Afskedigelse

Det er vigtigt, at du kender dine rettigheder, hvis du bliver fyret. Du skal især være opmærksom på, om din fyring er sagligt begrundet eller ej.

Her er dine rettigheder hvis du er blevet fyret 
Som funktionær har du krav på en saglig begrundelse fra din arbejdsgiver. Hvis opsigelsen er usaglig, har du mulighed for at rejse krav om godtgørelse. Du skal dog have været ansat i mindst et år på opsigelsestidspunktet, før det er muligt at kræve godtgørelse.

Om din opsigelse er usaglig, afhænger af en konkret vurdering. Det er derfor altid en god idé at kontakte en advokat, når du bliver opsagt.

Er du blevet opsagt om er i tvivl om opsigelsen er saglig?  læs her »  

Længden på din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvad der er aftalt i din ansættelseskontrakt. For funktionærer gælder der dog særlige regler. Har du fx været ansat i et år, har du tre måneders opsigelsesvarsel, mens din arbejdsgiver skal varsle helt op til seks måneder, hvis du har været ansat i mere end ni år.

Er du bundet af klausuler 
Bliver du fyret, er det meget vigtigt, at du tjekker, om du er omfattet af klausuler. Din konkurrenceklausul bortfalder kun, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver, og opsigelsen ikke skyldes dine forhold. Opsiges du på grund af egne forhold, vil konkurrenceklausulen fortsat kunne gøres gældende.

Har du i ansættelseskontrakten skrevet under på en kundeklausul, må du ikke kontakte din arbejdsgivers kunder i en bestemt periode. Det gælder også, selvom kontakten sker på kundernes eget initiativ.

Er du underlagt en kundeklausul, har du krav på kompensationen i klausulperioden. Arbejdsgiveren har dog ret til at modregne, hvad du eventuelt tjener på lignende arbejde i den periode, du er bundet af kundeklausulen.

Bryder du klausulen, kan din arbejdsgiver nedlægge fogedforbud mod dig. Det betyder, at du med øjeblikkelig virkning skal stoppe samarbejdet med de kunder, der er omfattet af klausulen. Din arbejdsgiver kan også anlægge en almindelig retssag. Får arbejdsgiveren medhold, kan du risikere at skulle betale erstatning og konventionalbod.

Kan virksomheden dokumentere at have lidt et tab, der skyldes dit brud på klausulen, skal du betale erstatning.

En konventionalbod er en bod, som skal betales, uanset om virksomheden har lidt et tab i forbindelse med overtrædelsen. Boden fastsættes typisk til et bestemt beløb, du skal betale hver gang, du bryder klausulen.

 

Ofte stillede spørgsmål

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Jeg yder personlig rådgivning i øjenhøjde

Vil du ringes op?

Giv mig besked om hvornår du har til til at tale. Så ringer jeg op til dig.

 

Udfyld nedenstående formular med dit spørgsmål, ganske gratis og uforpligtende.

Jeg læst og accepterer Juritas´s persondatapolitik*