Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Juritas indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Vi behandler de oplysninger, du giver os eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Kontaktoplysninger

JURITAS ApS
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
Mail: mail@juritas.dk
Telefonnummer: 53 81 23 23

Information om behandling af dine oplysninger

Juritas er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mailadresse eller et CPR-nummer.

Juritas behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra myndigheder, virksomheder eller privatpersoner. Juritas kan også selv indhente oplysninger om dig fra myndigheder, virksomheder eller privatpersoner, når det er nødvendigt for varetagelsen af Juritas opgaver.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger

Vores grundlag for at behandle dine oplysninger er primært i forbindelse med opgaveløsning eller anden forpligtelse som følger af lov. Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e. Vores grundlag for at behandle følsomme oplysninger er primært efter artikel 9, stk. 2, litra f eller j.

Cookiepolitik

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere.
Ved at klikke ACCEPTER og gå videre på hjemmesiden giver du samtykke til brugen af de valgte cookies. Du kan altid tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, som du finder i vores cookiepolitik nederst på siden, ligesom du kan blokere cookies i din browser. Du kan læse mere om brugen af cookies nedenfor. Her kan du også læse om vores behandling af personoplysninger.

Cookie kategorier.

 • Nødvendige:
  Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
 • Præference:
  Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
 • Statistik:
  Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
 • Marketing:
  Disse cookies bruges til at give en bedre brugeroplevelse samt at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.
 • Uklassificerede:
  Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Cookies på Juritas hjemmeside 

På Juritas IVS’s hjemmeside bruger vi cookies.

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Ved at klikke ACCEPTER og gå videre på hjemmesiden giver du samtykke til brugen af de valgte cookies.

En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden. Det er ofte informationer, der er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere (tekniske/nødvendige cookies). Det kan også være cookies til brug for statistik, analyse af dine interesser på vores hjemmeside og til målrettet markedsføring.

Det kræver samtykke fra dig.

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om, hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Dit samtykke gælder for vores domæne.

Benyttede Cookies: Cookie Rapport – opdateret den 15 juli 2021

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Juritas’ medarbejdere har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag eller din henvendelse eller vores opgaver. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger via computere i et sikkert Citrix miljø, der understøttes af Office 365 business Premium. Det giver dig som kunde garanti for at dine personoplysninger bliver gemt inden for EU. Og er dermed i overensstemmelse med forordningen.

Personoplysningerne slettes ikke så længe du er kunde hos Juritas, da de skal bruges i forbindelse med nutidige og fremtidige leveringer af ydelser. Efter endt samarbejde gemmes personoplysninger i en efterfølgende periode på 5 år i henhold til bogføringsloves regler. En kunde kan altid bede om sletning, såfremt oplysningerne ikke kræves opbevaret jf. Bogføringsloven.

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Oplysninger kan også blive videregivet til andre, hvis det er nødvendigt for, at andre myndigheder kan varetage deres opgaver. Det kan f.eks. være videregivelse til politiet eller myndigheder i andre EU lande.

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22. Juritas skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Juritas behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Juritas’ behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådgiver

Juritas har en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger hos Juritas.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen mail@juritas eller på telefonnummer 53 81 23 23. Du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at sende så sikker post som muligt skal det gøres gennem kontaktformularen.

Juritas’ privatlivspolitik er senest opdateret 14. juli 2021

Indledning
Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil, udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og (Rådgiveren herefter JURITAS), CVR nr. 39 95 21 22. I tilfælde af afvigelser mellem forretningsbetingelserne og aftalebrev skal vilkårene i forretningsbetingelserne gælde.

Aftaler om juridisk rådgivning udarbejdes skriftligt på enten papir eller et andet varigt medium, før rådgivningen ydes. Kunden skal i forbindelse med aftalens indgåelse have overgivet en genpart af rådgivningsaftalen. Aftalen vil beskrive rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund, timepris eller eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen eller den samlede pris, skal det oplyses, på hvilket grundlag prisen beregnes.

Af særskilt afsnit (Oplysninger til kunden om forsikringsforhold) vi det fremgå om vedkommende er ansvarsforsikret og hvis ja,  

 • Navn og adresse på det pågældende forsikringsselskab,
 • Størrelsen af den samlede forsikringssum
 • Størrelsen af forsikringssum pr. skade
 • Om der er rejst tidligere krav imod rådgiveren, der kan få indflydelse på forsikringssummer

Ydelser
I tilfælde, hvor der er udarbejdet aftalebrev, vil dette supplere den beskrivelse, der fremgår af hjemmesiden. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget og arten af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Merarbejde, som Juritas i den forbindelse udfører, vil være omfattet af Aftalen og underlagt samme vilkår, dog med forbehold for justeringer af JURITAS honorar og tidsplan.

JURITAS vil bestræbe sig på at levere Ydelsen i overensstemmelse med, en mellem parterne, aftalt tidsplan. Medmindre Kunden og JURITAS udtrykkeligt og skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle angivne datoer alene skønsmæssige.

I det omfang det af Aftalen fremgår, hvorledes Ydelsen er bemandet med kundeansvarlige og medarbejdere, som er ansvarlige for levering af Ydelsen, er JURITAS berettiget til at erstatte anførte personer med andre kundeansvarlige og medarbejdere.

JURITAS er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er overdraget og kommunikeret til Kunden i endelig form.

Priser og betaling
Honorar beregnes efter medgået tid inkl. tid til transport/rejse baseret på JURITAS til enhver tid fastsatte timesatser for de medarbejdere, der udfører arbejdet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Timesatser reguleres som udgangspunkt 1-2 gange årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom.

JURITAS angivelse af et honorar ved aftaleindgåelse bygger på de forudsætninger, som parterne har angivet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for Ydelsen, er JURITAS berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

 • a – Forudsætningerne for levering af Ydelsen er ændret
 • b – Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige
 • c – Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives Kunden eller forhold, som Kunden er ansvarlig for

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid, jf. ovenfor. Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Omkostninger, der relaterer sig til levering af Ydelsen, såsom udlæg, rimelige rejseomkostninger, indkvartering og leveomkostninger betales af Kunden udover det aftalte honorar, medmindre andet er aftalt i et aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.
JURITAS er berettiget til at tilbageholde Ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling/sikkerhedsstillelse, eller der foreligger anticiperet misligholdelse.

JURITAS er berettiget til at fakturere honorar (herunder aconto honorar), omkostninger og udlæg månedsvis bagud, dog kan større omkostninger og udlæg faktureres straks ved afholdelse. JURITAS forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 3 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes renter med 1,25% pr. påbegyndt måned, medmindre andet er aftalt i aftalebrev.

Ikke planlagt arbejde 
Ikke planlagt arbejde, skal forstås som arbejde der ikke er planlagt og som er af akut karakter.
I tilfælde af ikke planlagt arbejde, vil prisen for ydelsen variere på følgende måde:

 • Hvis arbejdsopgaven udføres indenfor normal arbejdstid, som er fra kl. 08.00 til 16.00 på hverdage, fredage fra 08.00 til 14.00. I indeværende uge vil prisen være + 50% dog 100% efter kl. 18.00 og i weekender.  
 • Arbejdsopgaven skal udføres i næst kommende uge. Der beregnes der alm. timepris forudsat at der er tid i kalenderen.

Kvalitetssikring
Alle ydelser, der leveres af JURITAS, er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, planlægning, kvalitetskontrol og klageadgang.

JURITAS forpligter sig til at undersøge enhver klage omhyggeligt og hurtigt. Har JURITAS leveret en mindre tilfredsstillende eller mangelfuld ydelse, kan Kunden som et alternativ til en drøftelse med den sædvanlige kontaktperson hos JURITAS, rette henvendelse til JURITAS ledelse. Kunden er i denne sammenhæng forpligtet til, straks og skriftligt efter at have konstateret eventuelle fejl og mangler ved den leverede ydelse, at kontakte JURITAS. I den forbindelse har JURITAS ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler inden for rimelig tid.

Samarbejde og ekstern assistance
Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af Ydelsen.

Det er Kundens og dennes personales rolle på enhver relevant måde, at JURITAS i forbindelse med levering af Ydelsen, herunder:

 • At stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang
 • At tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
 • At sikre, at Kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang samarbejder JURITAS
 • At medvirke aktivt til, at JURITAS kan overholde al relevant national og international lovgivning

Det er Kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt, at meddele alle relevante oplysninger til JURITAS.
Kunden bære selv risikoen for upræcise, ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, der overgives til JURITAS.
Medfører Kundens forhold merarbejde for JURITAS i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er JURITAS berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset eventuel aftale om fast honorar. JURITAS rolle over for Kunden er:

 • At levere ydelser i overensstemmelse med Aftalen samt eventuelle skriftlige korrektioner hertil
 • At efterleve relevant lovgivning samt vejledninger og god rådgivningsskik

Såfremt en opgave kræver ekstern assistance, der skal betales af kunden, kan dette kun ske efter aftale mellem kunde og JURITAS. JURITAS kan altid vælge at inddrage ekstern assistance som ikke skal betales af kunden, dog skal der her foreligge en gyldig databehandleraftale hvis ekstern part behandler persondataoplysninger. Det er JURITAS ansvar at denne foreligger inden behandlingen påbegyndes.

Ansvarsbegrænsning
JURITAS er ansvarlig for de leverede ydelser under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Medmindre andet aftales kan JURITAS ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det afregnede honorar for ydelsens udførelse, dog maksimalt 20.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse.

JURITAS er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

JURITAS kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end JURITAS.

JURITAS kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

JURITAS påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af JURITAS leverede ydelse eller viden. Kunden forpligter sig til at godtgøre JURITAS forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som JURITAS med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod JURITAS som følge af Kundens misligholdelse af aftalen.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

Fortrolighed
Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt.

Alle medarbejdere i JURITAS er pålagt tavshedspligt.

Parterne må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre:

 • Der gives samtykke hertil
 • Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
 • Videregivelse sker til anden rådgiver under fortrolighedsforpligtelse, og videregivelse er nødvendig for opgavens udførsel
 • Videregivelse sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt

Uanset fortrolighedsforpligtelsen er JURITAS berettiget til at anvende Kundens navn og en kort beskrivelse af opgaven i forbindelse med markedsføring af JURITAS

Det er JURITAS politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men JURITAS kan dog ikke gøres ansvarlig for sikkerheds- og fortrolighedsbrister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

Brugs-, ejendoms- og ophavsret 
JURITAS har og beholder alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder, modeller og skabeloner i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer, systemer, metoder, modeller og skabeloner må ikke videregives til tredjemand, uden at JURITAS har givet skriftlig tilladelse hertil.

Interessekonflikt
JURITAS må ikke i en konkret sag henvende sig direkte til nogen, som er repræsenteret ved en anden juridisk rådgiver, herunder en advokat, uden samtykke fra denne rådgiver, medmindre henvendelsen sker til berettiget varetagelse af kundens eller egne interesser, og den anden juridiske rådgiver trods skriftlige påmindelser ikke har besvaret rådgiverens henvendelse.

Det er JURITAS praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før JURITAS leverer den pågældende ydelse. JURITAS leverer mange forskellige ydelser og kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. JURITAS henstiller derfor til Kunden om straks at underrette JURITAS, hvis denne skulle blive opmærksom på en mulig interessekonflikt.

Såfremt en aktuel eller formodet interessekonflikt er identificeret, og JURITAS vurderer, at Kundens interesser kan varetages tilstrækkeligt ved iværksættelse af relevante procedurer, vil JURITAS drøfte sådanne procedurer med Kunden.

Persondata og Hvidvask
JURITAS er forpligtet til at opfylde, de til enhver tid gældene regler, indenfor Persondata og Hvidvask lovgivningen. JURITAS indsamler og håndterer personlige oplysninger i henhold til denne lovgivning. Vi henviser til særskilt afsnit ”Behandling af personoplysninger” på hjemmesiden.

Elektronisk kommunikation 
JURITAS og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser og løbende korrespondance. Enhver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

JURITAS eller dennes underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

Aftalens ophør
Er JURITAS valgt som rådgiver, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Medmindre der i aftalebrevet er angivet et opsigelsesvarsel, ophører Aftalen når Ydelsen er leveret. Ved Aftalens ophør skal Kunden betale JURITAS for de indtil da leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg. Kunden skal desuden betale JURITAS rimelige omkostninger affødt af Aftalens ophør.

JURITAS er berettiget til som led i hel eller delvis overdragelse af JURITAS virksomhed at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til JURITAS aftaler med Kunden til anden virksomhed, herunder som led i intern omstrukturering, betinget af, at dette ikke på- fører kunden væsentlig ulempe eller meromkostninger.

Misligholdelse
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.

En væsentlig misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser berettiger JURITAS til straks at ophæve Aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

Lovvalg og værneting 
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med JURITAS hjemsted som værneting.

Andre bestemmelser
Der henvises til:

Den til enhver til gældende ”Bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning”

Seneste opdatering
Den 01.04.2020

Spørgsmål til forretningsbetingelserne kan rettes til

JURITAS
Råhovedvej 24
4672 Klippinge
Telefon 53812323
e-mail: mail@juritas.dk